Lyssna om du vill följande texten  på en inspelade direktsändning här:   http://bambuser.com/v/4408780  

Gatustrejken slutar men Rafael hungerstrejkar för att hedra våra kaniner

Gatustrejken(se några bilder här: https://bambuser.com/v/4383290) slutade efter en månads demonstration (februari 2014). Vår förening för DGF och andra sympatisörer till FRAE(Fronten för att Rädda Akalla Eko-odling) har inte hunnit göra en detaljerad utvärdering men ändå kan man säga att gatustrejken i stort sett varit framgångsrik även om huvudmålet att rädda ”Akalla eko-odling” inte uppnåtts. Det är fortfarande en kamp mellan ”David”(FRAE) och Goliat (etablissemanget). Framtiden kommer att visa att vi har det rätta omställningsalternativet på vår sida men segern kan dröja lite.

Som alla våra medlemmar och sympatisörer önskar sig kommer vi att ta en paus i kampen för att rädda ”Akalla eko-odling” för att utvärdera, analysera och planera vidare åtgärder. Vår förening(DGF), som en del av omställningsrörelsen, kan inte ge upp eller försvinna så länge orättvisan och kampviljan finns. Jag vill tacka alla som har bidragit till kampen hittills för att rädda Akalla eko-odling. Trots att vi har förlorat ett slag så fortsätter kampen!

Tyvärr måste jag berätta att efter så många negativa händelser under de senaste dagarna i februari var jag på gränsen att kollapsa psykiskt och jag blev tvungen att söka läkarhjälp.  Jag blev utsatt för bl.a. det diktatoriska beteendet av krafterna som har utplånat ”Akalla eko-odling”, vinter väder, oljud och avgaser på strejkplatsen, inbrottsförsök, sömnbrist samt  bortgång av min storasyster Eduarda i Peru.

Jag har skrivit FRAE:s manifest som inkluderar kaninerna som en del av kämpande medlemmar i en ekocentristisk front. Jag tycker att kaninerna har lika stor rätt att existera i Hästa gård som de andra djuren. Många personer har visat empati för de oskyldiga kaninerna som lider av den så kallade ”västcivilisationens” antropocentristiska lagar och procedurer, liksom avhysningen.

Även om att hungerstrejka för djuren kan låta löjligt, påstår jag att kaninerna som finns kvar i den raderade odlingsplatsen utmanar fortfarande oss till kamp för att rädda ”Akalla eko-odling”. Tidigare har jag filmat och visat hur illa de ”kämpande” kaninerna har mördats (titta gärna på denna länk: https://bambuser.com/v/4303871  )

Just nu mår jag bättre och börjar orka fundera på nästa steg i kampen. Som tur är har jag träffat fina människor som pratar med mig och fungerar lite som gruppterapi. Det är också uppmuntrande att läsa på nätet fina och positiva kommentarer omkring Akalla eko-odling.

Den här platsen (sjukhuset), som har hårda kontroller på patienterna, kan bekräfta att min hungerstrejk är seriös även om andra människor inte ser mig direkt som t.ex. på torget.

 Som tur är finns det resurser som Internet så att jag kan visa mig för omvärlden från den plats där jag hungerstrejkar och även kommunicera, t.ex. via telefonsamtal (Sjukhusets expedition: 08-587 335 36 och Skype.

Därför har jag, som initiativ tagare till FRAE bestämt mig för att utföra en begränsad och symbolisk hungerstrejk som sympati för de överlevande kaninerna i Hästa gård.  De överlevande kaninerna bör räddas så snabbt som möjligt innan Naturskog eller rovdjuren dödar dem. Hungerstrejken började den 1 mars 2014 och kommer att pågå i minst 5 dagar   (en dag för varje kanin) i mitt rum på sjukhuset. Vi hade fem kaniner när rivningen började.

Denna text läser jag även på Bambuser i live sändning här: http://bambuser.com/v/4408780

 

 

 

FRAE står för Fronten för att Rädda Akalla Eko-odling. Med etablissemanget menar vi de krafter som har haft makten för att hindra utvecklingen eller avveckla Akalla eko-odling. Före bildandet av FRAE och efter finns en rad av exempel som visar hur de beter sig.

Bakgrund

Att driva en odlingsverksamhet kräver några förutsättningar såsom infrastruktur och hjälp, vilket kan man skapa genom dialog och sammarbete. Under de första två åren, med Studiefrämjandet som huvudman, fick vi driva Akalla eko-odling relativt ostörd. Det tredje året började i princip ifrågasättas allt som vi byggde och hade.  För utvecklingsmöjligheter blev stop. Vi fick nästan inga möjligheter för en öppen diskussion med de som hade makten. Därför har, Blåvägen som hade en liknande projekt bredvid oss, lämnat ”Hästa gård” i december 2012. Vi försökte backa för att få stanna kvar, genom t.ex. demontera vårt Permakulturväxthus som kostade två årsutveckling.

Kampen lede till en lyckad säsong

Det tredje året, efter en hungerstrejk på Akalla torg, började vi att försöka odla igen, genom det som kallas för ”gerilla odling”(på skoj). Men samtidigt har vi ansökt aktivt att få ett kontrakt för att rädda ”Akalla eko-odling” men vi fick inga svar från de som har makten. Men vatten, el, och gödsel fick vi. För vatten och el har vi betalat t.o.m. dyrare än den pris som Studiefrämjandet  brukade betala till före detta företag som hette 4H Lantbruk AB. Mer detaljer kan man läsa i http://gulliga.se/index.php/nyheter

Stängda dörrar till dialog om kontrakt

Varken Åsa Wigfeldt ( Exploateringskontoret 08-508 262 83) eller Bodil Hammarberg (Trafikkontoret  08-508 265 24 )accepterade någon dialog för att förhandla arrende frågor. De har inte svarat till vår förenings ansökan för kontraktet av mark i flera tillfällen. De brukar hänvisa oss till arrendatorer. Detta kan man läsa i den följande texten som vi skickade till Hovrätten eller länkar i hemsidan: http://gulliga.se/index.php/nyheter.  För att neka kontrakt till vår förening, som heter Föreningen för Den GULLIGA Folkrörelsen(DFG) finns flera argument . T.ex Naturskog och kommunen skyller på varandra, ”platsen är naturreservat”, ”det finns massa ”hårda regler”. Men för andra föreningar såsom koloniträdgårdsföreningar, Golfkubben i området, och byggföretag som vill bygga gäller inte alla de reglerna.

Alla våra byggnader förklaras som ”svartbygge”

Troligen de nekat oss dialog p.g.a. vi att vi har haft några provisoriska byggnader för att driva odlingsverksamheten. Men ”Hästa gård”, som har flera och stora byggnader såsom ett växthus och en verkstad som inte följer reglerna för Naturreservat, får vara kvar därför att deras byggnader betraktas som ”ekonomibyggnad”. Kan man driva en verksamhet utan infrastruktur? Bara en naiv tjänsteman kan resonera på det viset och hänvisa till regler.

Vatten avstängning

Naturskog kom utan varning för att koppla ur vår vattenförsörjning  utan någon ersättning som vi brukade att ha under vinter p.g.a frosten tidigare, trots att vi använde fortfarande under oktober i verksamheten, för att bl.a. tvätta våra potatisar och jordärtskockor. Detta trots att vi har betalat tre gånger så dyrt i form av depositionsavgift i början av säsongen till konkursförvaltaren.

Stängning av el och inbrott

Naturskog har stängt av elen trots att vi bad Peter Saarikoski (som äger Naturskog) att behålla ett tag, åtminstone under pågående gatustrejken. Vi hade enda plats för att använda el för att bl.a. koka vatten till kaffe och andra behov. Men elen blev avbruten hänsynslöst, trots att några timmar innan pratade vi helt diplomatiskt om sammarbetsmöjligheter. Enligt ellagen elen kan stängas av bara efter förvarning ifall upprepade påminnelser om elräkning inte fungerar. Vi har betalt 3000 kronor bara för några veckor sedan och det finns elmätare för att inte ska finnas olagligheter. FRAE har polis anmält ”Naturskog” för detta.  

Ett Rum som FRAE använder tillfällig för att bl.a. få lite drickvatten till strejken har fått inbrott, den 190214. Troligen våra motståndare ligger bakom därför att de har orsakat skadegörelse och tagit flera saker som identifierar deras syfte. Brottet är också polisanmält.

Ta bort våra kaniner

Man har försök att ta bort våra kaniner. Redan från början kaninerna var ett problem för Akalla eko-odling. Vi var på väg att fixa en laglig existens till dem hos Länsstyrelsen. Men i samband med avhysningen blev en hysteri för att avliva dem men tur att en del av dem har rymt och lever kvar som ockupanter av vår odlingsplats. Men några kom senare och lyckades döda en, vilket filmades och det finns bevis här: http://bambuser.com/v/4303871

Alla nekar oss ström till gatustrejken

Vi har ringt både Fortum och kommunen för att försöka få ström på vår strejkplats och resultatet blev nej nej nej nej. Från kommunens sida är inte konstigt att nekar oss p.g.a. en av chefer som jobbar på Trafikkontoret är Bodil Hammarberg. Läs mer på http://gulliga.se/index.php/nyheter

Trafikhinder för att hindra bl.a. vår rörelse i odlingsområde?

Utan en varning Naturskog har satt ett trafikhinder i närheten av Akalla eko-odling alltså de försöker trötta ut oss på alla sätt, eftersom att vi inte har fått någon nyckel. Detta enväldiga beteende upprepar sig när både Naturskog och kommunen ger order om att vi måste försvinna totalt från området trots att vi har vissa saker kvar att ta hand om. T.ex finns tre ton jordärtskockor kvar på fältet värda ungefär 90 000 kr.

De senaste två månaderna har vi haft ständig hackersattack på vår Akalla eko-odlings hemsida www.odling.eko08.net . Vem ligger bakom detta just i denna period?

Radera snabbt skyltar om Akalla eko-odling?

Trafikkontoret och Naturskog har varit ivriga att radera alla våra skyltar. Den 5 februari när proteststrejken var redan på gång kom personalen från Naturskog med en traktor och krossade brutalt vår huvudskylt om ”Akalla eko-odling”. Detta anmäldes till polisen som sabotage till protestaktionen därför att skylten var placerad i ett område med polistillstånd. I samband med att Rafael försökte förhindra vidare skadegörelse så höll han på att bli påkörd av ovan angivna traktor.

För Riksdagens ombudsmän – JO är hela processen rätt.

Rafael har anmält tjänstemännen antidemokratiska beteende i den har avhysningsprocessen. Men JO som en del av etablissemanget svarat så här ”Det som har kommit fram ger inte anledning till någon ytterligare åtgärd från JO:s sida”

Dessa händelser kan man betrakta för demokratiska metoder? Ni får granska.

Du som har läst detta artikel hjälp oss rädda "Akalla eko-odling" på ditt sätt och utöva våra  demokratiska rättigheter att förändra samhället från gräsrotsnivå.

Vi har försökt ringa både Fortum och olika avdelningar i kommunen och fick bara nej nej nej. Följande är bevis på den sista försök med en chef som pratar om att "äventyra säkerheten" för att neka oss trots att på kommunen jobbar många elektriker som kan sitt jobb och fixa säkerheten.

Hej Rafael,
Enligt överenskommelse via telefon får du även ett skriftligt svar gällande din förfrågan att använda Trafikkontorets trafiksignalanläggning för strömförsörjning av er demonstration. Stockholm Stad och dess Trafikkontor försöker att tillgodose medborgarnas önskemål och förfrågningar i den mån det är möjligt och lagligt. I ditt fall med önskan om att få tillgång till strömförsörjning från trafiksignalanläggningen vid Akallavägen-Norrviksvägen gäller kontorets policy om att varken sälja vidare eller låta tredje part koppla in sig på våra anläggningar av säkerhetsskäl. Våra signalanläggningar är klassade som säkerhetsanläggningar och vi kan inte låta någon koppla in sig då detta skulle kunna äventyra säkerheten för trafiken. Då detta inte är en ekonomisk eller resursmässig fråga utan en ren säkerhetsfråga hoppas jag på din förståelse kring detta.

Med vänliga hälsningar

Mattias Lundberg, avdelningschef
Trafikkontoret, Trafikplaneringsavdelningen
Box 8311, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-508 26 076 / 076-12 26 076
E-post: mattias.lundberg@stockholm.se

www.stockholm.se

Finns någon garanti för att i Sverige ska finnas möjligheter för att en medborgare ska kunna demonstrera på ett demokratiskt sätt, utan att t.ex frysa ihjäl?

Vi fixar problemen tack vore våra kunskaper i Permakultur och hjälp från våra sympatisörer. men det blir onödigt dyrt och hälsofarlig.

Fronten för at Rädda Akalla Ekoodling (FRAE) har bildats med tre organisationer som vill stödja aktivt Rafaels förslag för att rädda både kaniner och Akalla eko-odling. FRAE har fått en snabbtillstång från Polismyndigheten för att inleda en gatustrejk, som kommer att vara hela februari. Gatustrejken pågår på en strategisk plats som ligger 200 meter från Akalla eko-odling, vid ett trafikljus och korsningen av Akallalänken och Norrviksvägen. Se bilden nere

 

 

Strejken började lördagen den 01 februari men byggnaden och material såsom plakat, banderoler och flygblad utvecklas fortfarande.

 

Strejken har två mål. Det första målet är att stoppa utrutning av våra strejkande kaniner och rivning av alla byggnader som tillhör Akalla eko-odling, vilket är planerad till söndagen den 09 februari 2014, genom folkmobilisering. Det andra målet är att kräva ett förstahandskontrakt från kommunen, precis som många andra föreningar och organisationer.

 

Vi utmanar alla organisationer att ansluta sig aktivt till denna aktion som vill kämpa för att rädda kaniner, Akalla eko-odling och med detta försvara omställningsrörelsen och moderjorden. Läs gärna det ursprungliga manifestet för FRAE. Det finns olika sätt att stödja kampen.

 

Överklagande. Tingsrättens beslut. Avslag 2014-01-02 Ärende nr Ä 3-14 (som inte fick prövningstillstånd)

 

Bakgrund och grunder
Härmed överklagar jag tingsrättens beslut mål nr 01-186372-13
Jag hänvisar till det jag skrev i överklagandet till tingsrätten och vill tillägga följande:
Jag och min förening har inte ockuperat någon makt eller egendom utan försökt rädda en fungerande verksamhet. Alltså värdesätta tre års verksamhet som utvecklades dels med skattebetalarnas pengar och många människors ansträngning, inte minst min egen, min familj och föreningen för Den Gulliga Folkrörelsen (DGF). Jag har försökt hitta någon organisation som kunde ta över efter Studiefrämjandets Norra stor Stockholm. Men jag lyckades inte. Därför bestämde sig Föreningen för DGF ta över, trots våra begränsade ekonomiska resurser.
Under min pågående hungerstrejk ringde mig Bodil Hammarberg och bad mig sluta med hungerstrejken, därför att enligt henne var den inte bra för min hälsa, etc, samtidigt lovade hon mig att verka för att jag och min förening skulle få någon lösning omkring Akalla eko-odling. Vilket var väldigt uppmuntrande från en myndighet. Det lät nästan som ett ”muntlig avtal”.
När jag ringde, efter hungerstrejken, till Göran Roxström (ordförande i stiftelsen för 4H Lantbruk AB) svarade han väldigt positivt, något som också lät som ett ”muntlig avtal”, för att min förening skulle arrendera marken i andra hand, om kommunen godkände det. Detta betyder att Kommunen genom t.ex. Trafikkontoret skulle godkänna upplägget. Just efter att 4H lantbruk AB gick i konkurs ringde jag till Bodil Hammarberg, chef på Trafikkontoret, och hon sa att om jag informerade om våra planer och intresse för marken skulle hon hjälpa oss att lösa kontraktsfrågan. Jag skickade detaljerade planer på kort-och medellång sikt, där jag informerade tydligt att min förening skulle försöka odla den delen av 2 ha. mark som jag brukade odla, istället för att det bara skulle växa ogräs, med tanken på konkursläge i 4H Lantbruk AB som var förvaltade hela Hästa gård. Jag bad henne att ge mig ett tillfälligt kontrakt, annars skulle det kallas som ”gerillaodling” detta var bara på skoj. En riktig ”gerillaodling” brukar vara helt olaglig men trots detta blivit populär och allmänt accepterat som en positiv attityd i samhället, trots rebelliska metoder, med tanken på klimatkrisen som vi upplever globalt. Även Bodil Hammarberg har deklarerat till massmedia (omkring maj månad 2013) att i Stockholm stad behövdes inte ”gerillaodling”. Detta för att kommunen skulle kunna underlätta markupplåtelse för odlingsverksamhet om någon medborgare ville engagera sig.
Jag bad henne också i samma brev att om hon inte kunde skriva kontrakt skulle hänvisa oss till en annan passande instans. Men jag fick inte något som helst svar, inte ens via telefon. Jag kan förstå att det inte var så lätt att fatta beslut för henne. Men att svara ett brev för en myndighet måste vara en plikt annars är det minst sagt tjänstefel (kanske uppsåt som kan ge t.o.m. fängelsestraff, om det handlar om avsiktligt förväntade konsekvenser, som lede till avhysningen som skadat vår förening allvarligt)
Jag måste påstå att jag har blivit behandlad på diskriminerande sätt av flera myndigheter och företag som jag har att göra med i anledning av kontrakt för marken. Jag har offentligt kallad deras attityd som ”smygrasism” Men jag måste nämna ett undantag, konkursförvaltaren beslutade faktiskt ge oss vatten till odlingen, efter lite press från våra sympatisörer och den framgångsrika hungerstrejken.  Vi accepterade hans ekonomiska villkor, trots att vi betalade som depositionsavgift ungefär tre gånger så mycket som Studiefrämjandet tidigare brukade betala.(Kvittot finns). Sedan fick vi El och gödsel. Både vatten och El fick vi kopplat med mättare som registrerar all brukningar. Alltså helt laglig och ärligt.
Rent faktamässig och vetenskapligt var det omöjligt att driva odlingsverksamhet utan vatten, El och gödsel i en så torr och varmt sommar. I så fall är konkursförvaltaren, som var dåvarande myndighet, den störste hjälten för att odlingssäsongen 2013 blev lyckad. Om jag och min förening anklagas för olaglig ockupation måste konkursförvaltaren förklaras som medbrottsling.
I senare tillfälle när vi haft ny styrelse i vår förening har vår nya ordförande skickat en ny ansökan om kontrakt, förhandlingar eller liknande till Åsa Wigfeldt, chef i Exploateringskontoret, då hade vi tillräcklig med pengar för att betala arrendekostnader eller liknande. Men resultatet blev samma som med Bodil, inga svar och totalt tystnad. Denna attityd kan jag också betrakta som tjänstefel och uppsåt därför att hennes intention var att underlätta eller påskynda avhysningen. Det verkar som att öppenhet, dialog och demokrati existerar inte för vissa tjänstemän.
Jag tror inte att Peter Saarikoski, som äger Naturskog, har velat avhysa oss från början utan att han blev tvungen att ta ställning för att bevara sitt kontrakt. Vår föreningsordförande Anne Marie Grave har haft många positiva samtal tidigare men plötsligt ändrade han sig, troligen för att den politiska alliansen som regerar Stockholm, och exploateringskontoret har pressat honom.
Slutsats - Jag och min förening har helt laglig och legitimt odlat den aktuella marken, även om vi på skoj kallade verksamheten ”gerillaodling”. Vi har kanske använt lite ”civil kurage” i sådana turbulenta tider men vi ska inte straffas för det.
Därför vill jag att Hovrätten tar hänsyn till detta dokument och alla de tidigare skrivelserna för att ändra det tidigare beslutet om avslag.
Rafael Altez Calderon