FRAE:s manifest

( Rafaels förslag till ny fas i kampen för att rädda ”Akalla eko-odling”)

Bakgrund: Kronofogden har med uppdrag av Naturskog AB som arrenderar marken ochExploateringskontoret som backas av den borgerliga alliansen som regerar Stockholms kommun avhyst och stängt Akalla eko-odling igen, den verksamhet som har varit ett av de mest värdefulla lokala miljöinitiativen och mötesplatserna som Stockholm haft de senaste åren. Tillsammans odlade Järvabor 2 hektar mark och erbjöd workshops i permakultur och andra aktiviteter.för arbetslösa eller för människor med funktionshinder samt möjlighet till sammanhang och ett aktivt liv för pensionärer. Grundarna av Akalla eko-odling har sedan flera månader velat skriva ett kontrakt med kommunen och själva ta på sig ansvaret för hyran och drift för att fortsätta verksamheten

1.       Tyvärr har motståndarna mot odlingen därmed vunnit ett slag men kampen fortsätter. Vår förening och alla sympatisörer har ännu inte hunnit göra någon utvärdering av hela den turbulenta perioden omkring avhysningen. Men det är akut att fortsätta kampen för att rädda vår moderjord, genom att starta en ny fas av vårt omställningsalternativ. Trots att omkring 40 engagerade personer kom på tisdagsmorgonen och flera journalister var där och dokumenterade, blev avhysningen ett faktum. Och de stora massmedierna var systematiskt frånvarande i vår ”festliga” motstånd. Men åtta kaniner lyckades vara kvar genom att rymma instinktivt och sätta livet på spel!

2.       Den här nya fasen skulle ha till syfte att mobilisera så många som möjligt för att rädda de sex hjältemodiga kaninerna som fortfarande ockuperar och försvarar ”Akalla eko-odling”. Jag hade faktiskt en fin dröm som visade att kaninerna var också civiliserade och ropat på hjälp! Det var vackert som en animerad film, med kaniner som kunde tala. Det var sorgligt att se hur en del av vår föreningsmedlemmar slaktade kaninerna, pressade av kronofogdens hot om höga räkningar, och ville slakta allihopa i samband med avhysningen men som tur var rymde några kaniner. Och så sent som fredags(240114) ville kronofogden ta bort eller döda de som var kvar, men de har gömt sig undan i Permakulturbyggnads område, på så sätt har de klarat göra ett lyckat motstånd mot avhysningen hittills. Deras burar är brutalt uppeldade och förstörda. Tycker ni inte att det var värsta kränkning av animaliska rättigheter som vi alla gjorde?. Men den värsta var att både i lördags (250114) och i söndags jagades brutalt två kaniner till döds, troligen av Naturskogs personal. Det finns bevis för en av de som hette Kadafi (kolla vår live sändning här: https://bambuser.com/v/4303871)

3.       Jag tycker, efter en reflexion, att det är akut läge för att försvara våra kämpande kaninkamraters liv.  De levande kaninerna jag kallar för Ernesto, Rosa, Mikaela, Margaret, Chiang och Birgitta. De kommer säkerligen att dödassnart om vi inte gör någonting. Djurrättsaktivister har kontaktats och troligen snart dyker de upp för att försvara kaninerna aktivt.

4.        Jag föreslår att vi bildar omgående en ekocentristisk (motsats till antropocentristisk)front för att rädda kaninernas liv och kanske ”Akalla eko-odling”också. Jag föreslår att fronten ska kallas för Fronten för att Rädda Akalla Ekoodling (FRAE)där kaninerna står som den sex första ledande medlemmarna. Kanske lättare att komma ihåg namnet som ”Rafaels FRAE” eftersom jag som lanserar idén om den akuta ekocentristiska fronten. Om ni alla ansluter er och hjälper kan det bli en framgångsrik rörelse.

5.       Det behövs någon lokal eller mötesplats omedelbart för planering av kommande protester och folkmobilisering. Alla är välkomna att ansluta sig. Detta initiativ kommer säkerligen stödjas av Föreningen för DGF, och andra organisationer som var nära till Akalla eko-odling”. Men alla individuella medlemmar är också välkomna. I denna front kan man göra olika insatser för att uppnå målet. Det är dags att bryta vår antropocentristiska egoism och ta upp fajten för ett omställningsalternativ för att rädda allas moderjord, där människorna är bara en av dem, som hotas av detta globala mänskliga samhällssystem.  

6.       Jag bedjar alla mina bekanta och vänner att engagera sig så snabbt som möjlig på olika sätt. Men målet skulle vara mobilisera så många människor som möjligt för att rädda kaninerna och Akalla eko odling, som måste kulminera med en stor demonstration som kan vara till den 9 februari (rivnings dag av våra byggnader eller mot Exploateringskontoret) Kontakta mig gärna via mobil 070-341 11 43 eller e-post rafael05@yahoo.com.

Mvh Rafael

 

Bra artikel i ETC sida 6 se länken nere

http://stockholm.etc.se/tidning/etc-stockholm-042014

Artikel i Norrasidan om avhysningsdageni Mitt i Kista om avhysningsdagen

Hungerstrejkar för ekologisk odling

NYHETER Rafael Altez Calderon hungerstrejkar i protest mot nedläggningen av den ekologiska odlingen i Akalla.

Den 31 mars läggs den ekologiska odlingen på Hästa gård ner.

– Odlingen är jätteviktig och måste bevaras, säger Rafael Altez Calderon.

Därför hungerstrejkar han i ett tält på torget i hopp om att någon ska hjälpa att rädda odlingen eller att den kan fortsätta i hans egen regi.

I tältet har han en säng, en kopiator och utrustning för internetuppkoppling för att kunna dela med sig av information.

När Lokaltidningen Mitt i pratade med Rafael Altez Calderon förra veckan hade han varit utan mat i tolv dagar.

– Jag dricker i princip bara vatten, och så tar jag vitamintabletter. Det har varit jättekallt och jag har gått ner sju kilo.

Han tycker det är synd att så få har engagerat sig och hoppas att fler kommer förbi tältet innan månaden är slut.

Anledningen till nedläggningen av odlingen är att Studiefrämjandet, som drivit verksamheten, beslutat att inte förlänga kontraktet.

– Förra året var ett katastrof­år ekonomiskt. Vi är dock ledsna att Rafael valt att börja hungerstrejka, säger Elisabeth Kempe på Studiefrämjandet.

För Rafael Altez Calderon blev det strejkandet en obehaglig upplevelse i helgen.

– I fredags kväll kom ett ungdomsgäng hit och tog våra pengar som vi samlat ihop, det var fyrahundra kronor. Och i lördags var de här igen och trakasserade min fru, berättar han.

Den 31 mars upphör polistillståndet för Rafael Altez Calderons demonstration.

Hittills har två tidningar publicerat artiklar om Akalla eko-odling.

I tisdags  har ”Mitt i kista” publicerat en positiv notis i första sidan. Där konkret visar hur orättvist Föreningen för DGF har diskriminerats i kontraktet för marken som äger kommunen.  Läs gärna notisen HÄR.

Tidningen Norra sidan har också publicerat en hel sida om Akalla eko-odling. Tidningen visar i första delen DGF:s kamp för att försöka rädda Akalla eko-odlingsverksamheten och den andra partens argument för att avveckla den alltså Naturskogs och Eric Scarfones åsikter.  Läs gärna hela artikeln i sidan 6 HÄR

Snart kommer ytterligare en artikel till på ABC-Stockholm och många andra.

 

Detta är överklagande av Rafael som fick avslag:

 

Överklagande och begäran om inhibition alternativt återförvisande

 

Till

Tingsrätten

 

Inges till

Kronofogdemyndigheten

Betalningsföreläggandeenheten

SHR

Box 1144
621 22 Visby

 

Klagande

Rafael Calderon, 561205-

Hagavägen 26

194 40 Upplands Väsby

 

Motpart

Naturskog AB, 556620-8012

Ströms Gård

195 95 Stockholm

 

Överklagat beslut

Kronofogdemyndighetens beslut 2013-12-03 Utslag nr 01-101086-13, Mål nr 01-186372-13

 

Saken

Förpliktande om avflyttning

 

Yrkanden

1 Att tingsrätten beslutar om omedelbar inhibition i ärendet

2 Att tingsrätten beslutar att upphäva beslutet av Kronofogdemyndigheten

3 Alternativt, om tingsrätten inte beslutar enligt 2 - att tingsrätten söker uppnåförlikning mellan parterna

4 Alternativt, om tingsrätten inte beslutar enligt 3 - att tingsrätten beslutar att återförvisa ärendet till Kronofogdemyndigheten för förnyad handläggning

 

Bakgrund och grunder

Planeten Jorden är i största fara pågrund av växthuseffekten och jag agerar för att skydda den. Om världen inte agerar kan vi inom några år nåett game overför ett stabilt klimat påjorden, med gigantiska konsekvenser. Och ju längre vi väntar med att agera, desto mer ökar riskerna.såskriver bl.a. Margot Wallström, tidigare ledamot i Europeiska kommissionen och ansvarig för miljöfrågor 19992004.

 

http://www.dn.se/debatt/risken-for-klimatkatastrof-storre-an-vad-de-flesta-tror/

 

Den form av verksamhet som jag bedriverär nödvändig för Jorden eftersom verksamheten pekar påoch är lösningen på ett akut problem. Stadsnära ekologisk odling krävs för att undgåen klimatkatastrof och det är bråttom. Stadsnära ekologisk odlingär ocksåen komponent för en uthållig livsmedelsförsörjning.

 

Min odling sker enligt principerna för permakultur (Läs gärna  här: http://www.permakultur.se/index.php?lang=sv)och är en framgång för det stadsnära jordbruket. Permakultur handlar bl.a. om att återvinna det som finns där jag odlar, som exempel kan jag nämna kompostering. Detta för att såmycket som möjligt av resurserna ska tas tillvara och sålite som möjligt försvinna som sopor eller påannat sätt. Detta gör ocksåatt det som behöver tillföras är väldigt begränsat. Under mina år här har mullhalten i jordenökat kraftigt. Jag odlar i samklang med naturen, med småresurser och utan kemikalier. Arbetskraften är bl.a. arbetslösa med invandrarbakgrund via Arbetsförmedlingen och volontärer.

Den här nyhet  är viktigt för "Akalla eko-odling"s framtid därför tycker vi att alla ska läsa och kommentera.

Föreningen för Den GULLIGA Folkrörelsen(DGF) har; efter ett styrelsemöte, skickat följande brev till Exploateringskontorets chef:

                                                       Stockholm 2013-12-02

 

Till

Avdelningschef     Åsa Wigfeldt

Exploateringskontoret

Stockholm stad

 

Ang. grönsaksodlingen (”Akalla eko-odling”) på Hästa gård.

Vi i föreningen för den GULLIGA Folkrörelsen, kallad DGF, där jag är ordförande, undrar över att det inte kommit något svar från exploateringskontoret. Enligt den nye arrendatorn Peter Saarikoski, Naturskog AB, är  han positivt inställd till att arrendera ut en del av marken till DGF i andra hand. (den del som tidigare arrenderades av  Studiefrämjandet under 3 år då vår dåvarande ordf . var projektansvarig). Det enda som fattades var ett skriftligt besked från exploateringskontoret.  Enligt muntlig uppgift skulle han fråga exploateringskontoret om detta i början av oktober efter vårt möte. Vi förutsätter att det kommer en slags kravspecificering som vi ska följa. Vi har börjat rensa upp på området, ta bort kaninerna,  demontera vissa byggnationer  etc.

Vi satte igång att odla för att det inte fanns någon arrendator då 4HLantbruk AB gått i konkurs i början av året. Vi fick el och vatten mot deposition och har kunnat hämta gödsel gratis hela tiden. Det kändes som en realistisk tanke att vi kanske skulle få stanna för den nye arrendatorn. Så fort vi fick veta vem det var, tog vi kontakt. Efter en lyckad odlingssäsong har vi fortfarande en del jordärtskockor  och rödbetor att ta upp och skölja. Vi har också hand om 5 personer som skickats till oss från MISA, Arbetsförmedlingen och kyrkan, samt några volontärer. Under sommaren blev vi godkända som arbetsgivare och inom kort kommer vi att få F-skattesedel också. Vi tog emot dessa personer för att de mådde bra av att ha sin sysselsättning hos oss och för att visa vad vi vill  och kan göra för att leverera ett socialt  och ekonomiskt mervärde till Hästa Gård.

Vi är fortfarande en ideell förening där all behållning går till föreningen. Inga arvoden betalas ut till styrelsen. Vi räknar med att kunna ta om hand 15-20 fas3-personer och då blir det möjligt att anställa några också. Hitills har odlingen gått med vinst eftersom inga löner betalats ut. Under en övergångsperiod behöver vi fortsatt stöd från kommun  och stat i form av fas3-personer osv.

Vi bedriver undervisning i permakultur , återvinning, hur man utvecklar sina olika intelligenser och respekt för varandra eftersom Akalla eko-odling är en så bra träffpunkt för olika kulturer.  Människor med vitt skilda bakgrunder njuter av en arbetsplats som är rik på mångfald och samtidigt gör gott för både samhälle och natur. Genom vårt arbete, som bedrivs till 100% ekologiskt, vill vi bidra till att göra Hästa Gård ännu mera intressant att besöka. Från början var jorden lerig och stenig, nu är den odlingsbar, tack vare det idoga arbetet som främst Rafael Altez Calderon,(tidigare ordförande,  numera fältansvarig i DGF),  presterat.  Om inte vi odlat upp jorden under sommaren hade det bara vuxit tistlar och ogräs där. Det är också viktigt att det finns gott om stadsodlingar i städerna da manniskor efterfragar narodlat mer och mer . Att odla själv så här tillsammans är ocksa ett sätt att känna sig delaktig   i samhällsutvecklingen, ta ansvar för framtiden och  för ett rättvist samhälle i harmoni med naturen.

Vi skulle vilja ha möten med exploateringsnämnden, exploateringskontoret och Naturskog AB för att i samråd gemensamt komma fram till tydliga ramar för verksamheten.  Vi vill leva upp till de höga krav som staden och Naturskog AB  ställer  så att vi ska passa in i stadens nya vision om grönområden (Den gröna promenadstaden maj 2013) och stadsodlingsmöjligheter och ge ett mervärde till  Hästa Gård.  Det kommer inte bara att tillföra  ekosystemtjänster utan även sociala och ekonomiska fördelar för samhället. 

Mvh

Anne-Marie Grave/ordförande för föreningen för Den GULLIGA Folkrörelsen

 

OBS!

kommentarer får ni skicka till info@gulliga.se eller diskutera gärna i en forum på denna webbplats gulliga.se