Under den här perioden har inte hänt så mycket men styrelsen har haft en ganska jobbigt period med bl.a. pappers och administrativt arbete.

Styrelsen kallar till ett extramöte lördagen den 11 maj 2019

Hej mina gulliga vänner!

Efter en period av paus i våra aktiviteter är det dags att aktivera sig igen, inte minst inom stadsodling. Därför kallar jag till ett extramöte nu på lördag den 11 maj 2019 i Hjulstaekoodling (Allaktivitetshus) Kl: 15:00.

följande är                                mötets  dagordning:

  1. Information om olika aspekter som angår föreningen för DGF, såsom: ekonomi, EKO-Järva,  pågående aktiviteter.
  2.    Beslut om  årsmöte 2018 m.fl.
  3. Diskussion och beslut om Hjulsta-ekoodlings framtid.
  4. Bildande av en odlingsgrupp för odlingsår 2019
  5. Övriga frågor.

OBS!

Meddela gärna om du kommer för att räkna antal personer som kommer. vi vill veta  för att fixa en fika eller mat.

M gulliga hälsningar

Rafael (ordförande)

mobil 0046(0)70 3411143 rafael05@yahoo.com

 

Mark ockupation i Hästa gård pausas för tillfället.

 Mark ockupationen kan man räkna som en protestaktion som har varit framgångsrikt men det har inte uppnåt målet än.

 För att underlätta förhandlingar mellan aktivister för EKO-Järva och tjänstemän har vi pausat vår markockupation i Hästa gård.

Vår tält och alla våra greger finns lagrad i Hästa gård i en källare som gulliga har använt i drygt 10 år som extraförråd.

Vi är tacksamma till alla människor som har visat sympati och hjälp på olika sätt.

 Men vår aktivism för klimatet i Extintion-rebelion fortsätter individuellt .

 

Inbrott i Hjulsta eko-odling

Torsdagen den 21 mars 2019 har det varit inbrott i vår ”Allaktivitets hus” i Hjulsta eko-odling. Det som har försvunnit var en ganska ny fulfungerande trimmer och troligen flera saker som vi inte märkt än.  Troligen sprang tjuvarna ut skrämda, tack vore vår kassaskopp med larm.

Med denna gång har vår förening blev offer för inbrott den femte gången.Vi hoppas på att i framtiden hittar vi bättre ställe med säkerhet.

 

Föreningen ”Det gror i betongen” fick organisationsnummer.

Vår förening hamnade i en förvirrande läge under mars månad p.g.a felaktigheter  i vår redovisning till Skatteverket som gjorde att vår förening hamnade med skulder i Kronofogden. Detta orsakade att styrelsen för säkerhets skull skulle hjälpa Damir att grunda snabbt sin förening som var redan annonserat och godkänd i vårt årsmöte.

 I dagens läge har föreningen ”Det gror i betongen” fått organisationsnummer

Pågående studiecirkel verksamhet på ABF fortsätter framgångsrikt.

Svårigheter och förvirring i vår förenings styrelse har, den planerade studiecirkeln på ABF ”Vinter Latinamerika studier” (cirkelledare Oliver 073-6838096) pågått framgångsrikt. Vi har fått många besökare till alla tillfälle. Men den mest populär var när Hugo Blanco blev bjuden till vår studiecirkel möte fredagen den 15 mars Här är länken till några bilder på FB

Aktivister sätter i gång Odlingen i Hjulsta eko-odling.

I början av maj månad har Patricia, Gladys och Rafael satt i gång aktiviteter relaterad till vår verksamhet i Hjulsta eko-odling. Hittills har vi plockat jordartskockor, städat, skissat planeringen, börjat med förodling, m.fl.

 

Lyckad klimataktion den 30 november  av EKO-Järva projekt

Trots kylan och oväder samlades några bestämda aktivister och utförde relevanta uppgifter för att förstärka EKO-Järvas markockupation i ”Hästa gård”. Vi arbetade bl.a. med förstärkning av vårt tält anpassat till vinterväder vilket blev avgörande för att tältet klarade, utan problem, stormen ”Alfrida”

Som alla vet protestaktionen, med tält och gerilla odling, kommer att fortsätta om PEAB och Stockholms Stad inte ändrar sig. Ledningen i EKO-Järva projektet håller på att kontakta och förhandla med ungdomsorganisationer för att förvandla kampen till en mer omfattande som angår boende i hela Stockholm Stad. 

Styrelsen ber om ekonomiskt hjälp till våra medlemar och sympatisörer

Ett problem som dök upp för vår kassa är en förlust av extra pengar (20 000 kr) som vår förening skulle få från Trafikverket. Det handlar om en redan avtalad ersättning, för en markyta av ca  två hundra kvadratmeter som Skanska använder för byggnationsarbete i Hjulsta ekoodlingsplats. Argumentationen från Trafikverket är att kommunen måste ersätta oss. Men kommunen säger att de inte har skyldighet att ersätta oss enligt det kontrakt som tecknades med Blå Vägen (vars område vi använder en del av).

Vi vill be alla våra medlemar förnya medlemskapet genom att fylla på vårt nya digitala formulär HÄR och att betala medlemsavgiften (100 kr) för 2019 och om möjligt hjälpa oss med en ekonomisk insats såsom en donation eller aktivt deltagande i vår studiecirklar eller lån till föreningen.

 

Vår förening har skapat Swish nummer från Nordea = 1231167832

 För att undvika krångliga administrationssätt har vi skaffat swish nummer från Nordea banken. Själva tillgången till swish kostar 500 kr och varje transaktion kostar 2 kr.

Alltså våra ekonomiska transaktioner kan bli lättare men alla som skickar till vår swish nummer bör skriva ett kort specificerande meddelande T.ex. medlemskap, donation och grönsaker.

Våra ekonomiska behov just nu är bl.a. betala lokalhyran, betala traktors reparations- kostnader och fröer till sommarens odling.

Vår förening har blivit medlem och hyresgäst i Järva Folkets Park på Eggeby gård

Vår förening blev kontaktad av den nya verksamhetschefen vid Järva Folkets Park på Eggeby gård, som läst om vår protestaktion i Hästa gård. Efter ett möte bestände vi att börja en samarbets-process med den nya administrationen i Järva Folkets Park. Föreningen har blivit medlem i Järva Folkets Park och sedan december 2018 hyr vi en lokal för våra kontorsarbeten och studiecirkelverksamhet i huvudbyggnaden på Eggeby Gård. Det finns eventuellt möjligheter att vi kan starta odlingsverksamhet där. Mer information om detta kommer senare.

Föreningen startar studiecirkels verksamhet 

Vi kommer att driva olika studiecirklar.  Hittills har vi planerat följande:

”Stadsodling som en möjlighet till omställning” (Inställt)

”Förenings demokrati” (Inställt)

”Vinter Latinamerika studier” (cirkelledare Oliver 073-6838096) pågår framgångsrikt.

”textilt återbruk” (Inställt)

 

 

1.-Föreningen tar initiativ till ett öppet projekt  https://eko.gulliga.se/

Vår förening, som startat en markockupation för ”gerilla odling” den 30 juni 2018 i ”Hästa gård” Järvafältet, har bestämt skapa en självständigt men sammarbetande projekt som heter EKO-Järva. EKO står för Ekoenhet för Klimat och Omställning. Meningen med projektet är att kampen för ekoenheten i Järvafältet ska drivas av en bredare front av organisationer och individer som brinner för omställning i samhället.

En konflikt mellan, å ena sidan vår liten gullig förening och den andra sidan Trafikkonturet och PEAB, verkar som en konflikt mellan David och Goliat. Detta måste ändras. Därför utmanar vi alla organisationer som finns i Järva fält och även i hela Stockholm att vara med. Alltså är, alla som brinner för den nödvändiga omställningsvisionen som finns på vår Medborgaförslag som utvecklades av medlemar i vår förening och andra sympatisörer, välkomna. Vi är öppna till förbättringar av visionen som kan komma från andra intressenter.

Just nu har projektet en egen hemsida https://eko.gulliga.se/ Läs och engagera dig också!

2.- Årsmötet lördagen den 17 nov-2018 blev en succé!

Men 15 deltagare blev mötet både givande och trevlig. En kortfattad berättelse kan vara följande:

Det viktigaste blev bildande av två självständiga men sammarbetande projekt nämligen EKO-Järva och Det gror i betongen.

I mötet valdes en ny styrelse: som ordförande: Rafael Altez Calderon; som Kassör: Sandra Mandell; som sekreterare: Anita Karp, som suppleanter: Ingvar, Jennie, Patricia, Nikoleta  Som adjungerade valdes: två personer till.

Vid mötet beslöt vi även att lägga till en paragraf om att föreningen har nolltolerans mot sexuella trakasserier och/eller kränkande särbehandling.

Föreningen diskuterade möjligheter om en lokal för föreningen. Beslutet var att hyra en lokal i Egebby gård för 3 månader som etablerings fas med rabatterad kostnad. Därför att det är lite osäkert det som kan hända efter åt med tanken på vår ekonomi.

Mötet avslutades med lite musik och festlig stämning.

1) Kallelse till årsmöte 2018!

Hej alla gulliga!

Styrelsen har bestämt att årsmötet ska hållas en 17 nov. Det börjar kl 15 och det blir mat och fika. det kommer att bli en festlig avslutning som slutar troligen efter kl 20.

OBS! Årsmötet hålls i den nya platsen Eggeby gård. för att hitta platsen följ gärna följande länk (http://www.eggeby.se/WP/?page_id=2758)

 Vi har haft en fantastisk sommar och genomfört en stor aktion på Hästa gård, som vi vill att politiker och Trafikkontoret uppmärksammar då vi anser att Hästa gård har misskötts i flera år och det är dags att start riktiga stadsodlingar nu! 

På årsmötet behöver tillsätta några styrelseposter då det är en eller flera som ska avgå. Anne-Marie , som varit ordförande i fem år, avgår t ex. Så det blir  ett ovanligt spännande årsmöte då räkenskaper och verksamhetsberättelse för 2017 ska läggas fram, samt verksamhetsplan för 2018-2019.

Glöm inte att anmäla om du kommer för att planera festen eftermötet. Annars du får hänga med via nätet med live sändning.

Välkomna!!    Anne-Marie Grave 070 30 77 547 eller Rafael på 070-34 111 43

 2) Fem deltagare från Stockholm i Naturbrukskonferensen 

Tre medlemmar och två sympatisörer från vår förening deltog i "Naturbrukskonferensen i Falun 26-28 oktober 2018" ämnen som diskuterades var relevanta eftersom handlade om  landsbygden, stadsodling, småskalig jordbruk, agroekologi, m.fl. Här finns en länk till konferensen.

 3) Stölder i vår odlings plats i Hjulsta ekoodling

Under vecka 43 har vår föreningens trämaterial värt ca. 1500 kronor blivit stulen i vår odlings plats i Hjulsta ekoodling. Materialet skulle användas för att isolera vår allaktivitetshus och andra förbättringar. Vi tar emot gärna tips om ni vet någonting.

 

 

 1) Pumpaupprorfesten i söndagen den 16 september blev en succé

Trots att vi inte fick så många människor som förväntades evenemanget blev en succé. Alla punkter i programmet följdes. Bilder och mer information om festen uppmärksammades i nyhetsbyrån i Järva som är en nättidning. Klick gärna på länken här : http://www.nyhetsbyranjarva.se/pumpa-party/

    2) Tidningen ”Syre” besöker vår förening och aktivisterna ordnar en arbetsdag.

Lördagen den 20 oktober 2018 kl 11:00 besökte en journalist från tidningen ”Syre” till vår odlings plats, ”Hjulsta ekoodling” (läs mer på: hjulstaodling.gulliga.se). Aktivisterna samlades vid 10 tiden och lagade mat, skördade, diskuterade, m.fl.  Senare vid 13 tiden åkte vi till Hästa gård för att kolla på platsen och rapportera om vår mark ockupation.  Vår protest aktion fortsätter tack vore våra aktivister och sympatisörer. Slutdatum för ockupationen finns inte, allt beror på hur svarar PEAB och de andra aktörerna. Föreningens kampmoral är hög därför att vi kämpar för omställning i samhället genom etablering av en klimatvänlig stadsodling enligt vårt medborgarförslag.

OBS! I samband med vår arbetsdag skänkt vi bort en del av våra grönsaker och/eller säljer resten billigt.

3) Vår styrelse skickade brev till både PEAB och bonden i Bögs gård

Styrelsen skickade ett brev till byggföretaget PEAB som har fått kontraktet från Stockholms Stad för att förvalta ”Hästa gård”. I brevet informeras om vår förening, syftet med vår protest aktion och vi erbjuder till möjligheter till sammarbete.  Ett andra brev skickades till Anders Ström som är ägare till Bögs gård med ungefär samma innehåll som i det första brevet. Följande är brevet:

Till

Platschefen Adam Gidlund-PEAB

Torpstugegränd 3   163 41 Spånga

Älvsjö  2018-09-25

Hej!
Vi är ett gäng som jobbar för omställning på Järvafältet. Vi kallar oss föreningen för Den G.U.L.L.I.G.A. Folkrörelsen.  Vi driver en kampanj för att Hästa gård ska utnyttjas till omställningsarbete genom  att vara forskningscenter och även husera grönsaksodling och café m.m..

När vi hörde att Peab skulle få parkskötseln på Hästa gård blev vi glada. Undertecknad ordförande, jag alltså, kommer ihåg de fina stora silosarna som grundarna av Peab låtit uppföra i Förslöv. ”Fint, ett företag med rötterna i den skånska myllan – va positivt!” tänkte jag. Jag föreställde mig att Peab kanske vill renovera mangårdsbyggnaden och ladorna så att de kan tas i fullt bruk igen.  Det vore verkligen en välgärning!!!

I vårt omställningsarbete inkluderar vi sommarjobbande ungdomar och  personer som står långt från arbetsmarknaden av olika skäl. Vi har byggt upp några intressanta strukturer i Hjulsta, bredvid kolonilottsområdet där vi odlar sen 2014.

2013 bedrev vi en ekologisk grönsaksodling på Hästa gård. Den blev populär och vi hade stor omsättning och sålde cirka 30 olika grönsaker. Vi blev avhysta i januari 2014 då vi aldrig blev godkända som andrahandshyresgäster.

Nu har vi placerat ett stort tält på samma plats där vi förr hade långbord och bjöd på ogrässoppa varje söndag. Vi har också odlat  en del pumpor på fältet bredvid fruktlunden. Vår aktion har fått många sympatiyttringar från de boende på Järvafältet och i lokala medier. Anders Ström från Bögs gård, som hade ett tillfälligt(?) kontrakt med Trafikkontoret att slå gräset,  hade inget  emot att vi odlade där. Polisen säger att vi behöver inget tillstånd för vårt tält. Lite kritik har det ju varit men vi vill verkligen sätta strålkastarna på Hästa gård med sina unika utvecklingsmöjligheter.

Vi skulle gärna  vilja träffa någon från Peab lokalt och presentera våra visioner. Bl a har vi lagt fram ett medborgarförslag som behandlades av Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i maj 2017. Bifogas.  Vi är intresserade av samarbete med Peab. Vi vet ju inte hur kontraktet ser ut som Peab har med Trafikkontoret, men vi vill ju gärna fortsätta odla där så att alla på Järvaområdet har tillgång till billiga ekologiska   grönsaker. Vi behöver c:a 2 ha och skulle vilja bli underentreprenörer till Peab.  I Hjulsta  har  vi ett ganska litet område som inte räcker för vår verksamhet.

Nu undrar vi om ni skulle vilja träffa oss för ett möte om framtiden på Hästa gård.

Mvh,

/Anne-Marie Grave/ ordf                                                                      /Anita Karp/ medborgarförslaget

Telefon 070 30 77 547, email: hemstickerskan@yahoo.fr                  073 705 31 88