Läs lite om bakgrunden till föreningens bildande


Föreningen bildas för att skapa förutsättningar för en ny typ av folkrörelse i framtiden. Rörelsen kommer att kallas för Den GULLIGA Folkrörelsen (DGF). De första idéerna för denna vision kommer från Rafaels uppsatser. Förslaget till DGF skulle diskuteras redan i samband med Stockholms Social Forum i maj 2004 men seminariet blev inställt. Visionen blev aktuell när en hungerstrejk för jobb och mot etnisk diskriminering utfördes av Rafael och sina sympatisörer. Om omständigheterna för lanseringen av DGF:s vision kan man läsa i Rafaels dagbok i hungerstrejken ( Onsdagen den 15 september 2004 ) HÄR(länken kommer senare) . GULLIGA står för: Glokalisering Underifrån genom Lärande Lokala Intelligenta Gemenskaper och Antikapitalism.

Hungerdemonstration har pågått i 67 dagar på Sergels torg och avslutades måndagen den 15 november. En del av oss har fortsatt att gå vidare med hungerstrejkens mål genom att bilda en förening för Den Gulliga Folkrörelsen (DGF)enligt Rafaels visioner..

Söndagen den 14 november kl. 16:00 hade alla pionjärerna till DGF det första mötet på Sergelstorg. På mötet diskuterade vi följande punkter:
• Inledande information och kort diskussion om hungerstrejkens och DGF:s framtid.
• Kort ekonomisk redovisning av hungerstrejk och DGF
• Kort utvärdering av demonstrationen hittills och förslag till förening och diskussion om DGF
Mötet avslutades med ett grundande av en förening som heter "Förening för Den GULLIGA Folkrörelsen (DGF) valdes också de ledande personerna i den nya föreningen. Alltså kärnan till DGF grundades då. Senare i Högdalen fortsatte mötet för att följa de formella vägar för föreningens utveckling.

Hela procesen av HUNGERSTREJKEN kan man se genom att klicka HÄR(länken kommer senare)

Nästa år fortsatt DGF med en ny strejk som kallades för "KREATIVSTREJK " se vad som hände då. Klicka HÄR(länken kommer senare)

Alltså kärnan till DGF grundades under pågående hungerstrejk demonstration och vi hoppas att den kan växa vidare för att förverkliga visionen bakom.


Rafael.

Page 3 of 3