I den första veckorna fick vår aktion bra uppmärksamhet i masmedia. Först SVT som uppmärksamade oss, senare kom 

 den lokala tidningen ”Mitt i Kista” i första sidan om vår kamp. Här är länken:

https://mitti.se/nyheter/gerillaodlare-ockuperar-jarvafaltet/?omrade=kista

Lite senare har kommit i den andra lokala tidningen Vi i Kista Här är länken:

https://pdf.direktpress.se/flashpublisher/magazine/19456

Följande är resten av de tidigare massmedia artiklar 

Redan några dagar innan en ny lokalbaserad källa som heter "Järvanyhetsbyrån" ha publiserat följande artikel:

http://www.nyhetsbyranjarva.se/lat-jarvaborna-odla-ekologiskt-pa-jarvafaltet/

SVT som är en viktig referenskälla för lokala nyheter i stockholm, har publicerat både intervjuer och rapport från själva protestaktionen- Länken är följande:

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/gerillaodlare-intar-hasta-gard 

 

Vi går den fjärde veckan efter markockupationen i Hästa gård och folkstödet till vår politiska aktion blir bättre och bättre.

 Men samtidigt Trafikkontoret och troligen andra myndigheter börjar ta mer kontroll på Hästa gård. Vilket försvårar lite våra aktiviteter. Men kampen fortsätter med pumpor och potatisar som ” disciplinerade soldater”, som aldrig sviker oss. Odlingsfältet håller på att bli ett konstverk som senare kommer vi att skicka bilder. I den textformade odlingen kommer att finnas GI(som betyder Gulliga Initiativet) sedan kommer att finnas EKO (som står för Ekoenhet för Klimat och Omställning)