1) Pumpaupprorfesten i söndagen den 16 september blev en succé

Trots att vi inte fick så många människor som förväntades evenemanget blev en succé. Alla punkter i programmet följdes. Bilder och mer information om festen uppmärksammades i nyhetsbyrån i Järva som är en nättidning. Klick gärna på länken här : http://www.nyhetsbyranjarva.se/pumpa-party/

    2) Tidningen ”Syre” besöker vår förening och aktivisterna ordnar en arbetsdag.

Lördagen den 20 oktober 2018 kl 11:00 besökte en journalist från tidningen ”Syre” till vår odlings plats, ”Hjulsta ekoodling” (läs mer på: hjulstaodling.gulliga.se). Aktivisterna samlades vid 10 tiden och lagade mat, skördade, diskuterade, m.fl.  Senare vid 13 tiden åkte vi till Hästa gård för att kolla på platsen och rapportera om vår mark ockupation.  Vår protest aktion fortsätter tack vore våra aktivister och sympatisörer. Slutdatum för ockupationen finns inte, allt beror på hur svarar PEAB och de andra aktörerna. Föreningens kampmoral är hög därför att vi kämpar för omställning i samhället genom etablering av en klimatvänlig stadsodling enligt vårt medborgarförslag.

OBS! I samband med vår arbetsdag skänkt vi bort en del av våra grönsaker och/eller säljer resten billigt.

3) Vår styrelse skickade brev till både PEAB och bonden i Bögs gård

Styrelsen skickade ett brev till byggföretaget PEAB som har fått kontraktet från Stockholms Stad för att förvalta ”Hästa gård”. I brevet informeras om vår förening, syftet med vår protest aktion och vi erbjuder till möjligheter till sammarbete.  Ett andra brev skickades till Anders Ström som är ägare till Bögs gård med ungefär samma innehåll som i det första brevet. Följande är brevet:

Till

Platschefen Adam Gidlund-PEAB

Torpstugegränd 3   163 41 Spånga

Älvsjö  2018-09-25

Hej!
Vi är ett gäng som jobbar för omställning på Järvafältet. Vi kallar oss föreningen för Den G.U.L.L.I.G.A. Folkrörelsen.  Vi driver en kampanj för att Hästa gård ska utnyttjas till omställningsarbete genom  att vara forskningscenter och även husera grönsaksodling och café m.m..

När vi hörde att Peab skulle få parkskötseln på Hästa gård blev vi glada. Undertecknad ordförande, jag alltså, kommer ihåg de fina stora silosarna som grundarna av Peab låtit uppföra i Förslöv. ”Fint, ett företag med rötterna i den skånska myllan – va positivt!” tänkte jag. Jag föreställde mig att Peab kanske vill renovera mangårdsbyggnaden och ladorna så att de kan tas i fullt bruk igen.  Det vore verkligen en välgärning!!!

I vårt omställningsarbete inkluderar vi sommarjobbande ungdomar och  personer som står långt från arbetsmarknaden av olika skäl. Vi har byggt upp några intressanta strukturer i Hjulsta, bredvid kolonilottsområdet där vi odlar sen 2014.

2013 bedrev vi en ekologisk grönsaksodling på Hästa gård. Den blev populär och vi hade stor omsättning och sålde cirka 30 olika grönsaker. Vi blev avhysta i januari 2014 då vi aldrig blev godkända som andrahandshyresgäster.

Nu har vi placerat ett stort tält på samma plats där vi förr hade långbord och bjöd på ogrässoppa varje söndag. Vi har också odlat  en del pumpor på fältet bredvid fruktlunden. Vår aktion har fått många sympatiyttringar från de boende på Järvafältet och i lokala medier. Anders Ström från Bögs gård, som hade ett tillfälligt(?) kontrakt med Trafikkontoret att slå gräset,  hade inget  emot att vi odlade där. Polisen säger att vi behöver inget tillstånd för vårt tält. Lite kritik har det ju varit men vi vill verkligen sätta strålkastarna på Hästa gård med sina unika utvecklingsmöjligheter.

Vi skulle gärna  vilja träffa någon från Peab lokalt och presentera våra visioner. Bl a har vi lagt fram ett medborgarförslag som behandlades av Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i maj 2017. Bifogas.  Vi är intresserade av samarbete med Peab. Vi vet ju inte hur kontraktet ser ut som Peab har med Trafikkontoret, men vi vill ju gärna fortsätta odla där så att alla på Järvaområdet har tillgång till billiga ekologiska   grönsaker. Vi behöver c:a 2 ha och skulle vilja bli underentreprenörer till Peab.  I Hjulsta  har  vi ett ganska litet område som inte räcker för vår verksamhet.

Nu undrar vi om ni skulle vilja träffa oss för ett möte om framtiden på Hästa gård.

Mvh,

/Anne-Marie Grave/ ordf                                                                      /Anita Karp/ medborgarförslaget

Telefon 070 30 77 547, email: hemstickerskan@yahoo.fr                  073 705 31 88