1.-Föreningen tar initiativ till ett öppet projekt  https://eko.gulliga.se/

Vår förening, som startat en markockupation för ”gerilla odling” den 30 juni 2018 i ”Hästa gård” Järvafältet, har bestämt skapa en självständigt men sammarbetande projekt som heter EKO-Järva. EKO står för Ekoenhet för Klimat och Omställning. Meningen med projektet är att kampen för ekoenheten i Järvafältet ska drivas av en bredare front av organisationer och individer som brinner för omställning i samhället.

En konflikt mellan, å ena sidan vår liten gullig förening och den andra sidan Trafikkonturet och PEAB, verkar som en konflikt mellan David och Goliat. Detta måste ändras. Därför utmanar vi alla organisationer som finns i Järva fält och även i hela Stockholm att vara med. Alltså är, alla som brinner för den nödvändiga omställningsvisionen som finns på vår Medborgaförslag som utvecklades av medlemar i vår förening och andra sympatisörer, välkomna. Vi är öppna till förbättringar av visionen som kan komma från andra intressenter.

Just nu har projektet en egen hemsida https://eko.gulliga.se/ Läs och engagera dig också!

2.- Årsmötet lördagen den 17 nov-2018 blev en succé!

Men 15 deltagare blev mötet både givande och trevlig. En kortfattad berättelse kan vara följande:

Det viktigaste blev bildande av två självständiga men sammarbetande projekt nämligen EKO-Järva och Det gror i betongen.

I mötet valdes en ny styrelse: som ordförande: Rafael Altez Calderon; som Kassör: Sandra Mandell; som sekreterare: Anita Karp, som suppleanter: Ingvar, Jennie, Patricia, Nikoleta  Som adjungerade valdes: två personer till.

Vid mötet beslöt vi även att lägga till en paragraf om att föreningen har nolltolerans mot sexuella trakasserier och/eller kränkande särbehandling.

Föreningen diskuterade möjligheter om en lokal för föreningen. Beslutet var att hyra en lokal i Egebby gård för 3 månader som etablerings fas med rabatterad kostnad. Därför att det är lite osäkert det som kan hända efter åt med tanken på vår ekonomi.

Mötet avslutades med lite musik och festlig stämning.