Kallelse för DGF:s  Årsmöte 2018 är skickad till medlemar och  sympatisörer

Följande är texten:

Hej alla gulliga!

Nu är det dags för Årsmöte för 2018!

Efter en period med hård kamp för stadsodling och Permakultur kallar vi till ett Årsmöte.

Det blir lördagen den 27 juli kl 15.00 på odlingen i Hjulsta. Verksamhetsberättelse för 2018 kan läsas nere i denna sida.  Verksamhetsplan och ekonomisk redovisning för 2018 kommer senare.

Vi bjuder på kaffe/te/juice och smörgås och någon slags bakverk eller mat (beroende på antal anmälda).

Anmäl till Rafael (070 3411143) eller Anita (0737053188) om du ämnar komma, eller svara på det här mejlet.

Dagordning kommer att finnas på mötet. Motioner till årsmötet ska lämnas senaste den 20 juli.

Övriga dokument kommer vi att publicera via länkar eller på vår hemsida.

Du som vill ha rösträtt men inte blivit medlem än, kan betala 100 kr via tre kanaler:  Swish till DGF Nr.  1231167832, till pg 66  49 66-9 och bg 156-7304 senast 27 juli i själva Årsmötet. Det gäller då som medlemsavgift för hela 2019 också, givetvis.

Väl mött den 27:e!!!

Mvh

Rafael, ordförande, mobil 0046(0)70 3411143 rafael05@yahoo.com

För att hitta till Hjulsta ekoodling klicka på denna länk: http://hjulstaodling.gulliga.se/hitta-oss/

Föreningen är bjuden till en odlingsfestival den 25 augusti 

Föreningen är bjuden till en odlingsfestival, Ortens odlarfest, den 24 augusti. För första gången är Järvafältet centrum för en stor och färgsprakande trädgårdsfest. Den hålls i Nydalsparken, Tensta centrum, Tbana Tensta. Bakom initiativet ligger kolonistnätverket Peppar & Pumpa och samarbetspartners är Tensta konsthall och Studiefrämjandet. Mer detaljer om vår medverkan kommer senare.

 

Färre sommarjobbare ungdomar i år

 Det här året har Det gror i betongen (nyskapad förening)  färre(tre stycken) sommarjobbande ungdomar i Hjulsta. I år jobbar de även i Rinkeby med odling i Damirs projekt med stadsodling. Mer information kontakta till Damir.