DGF:s  extra Årsmöte 2018

Kallelse är skickades till medlemmar och sympatisörer

Platsen: är hyresgästföreningen som ligger i Hjulsta backar 29, vid tvättstugan Hjulsta.(ca. 200 m från T-Hjulsta. Se kartan nere)

Datumet: är lördagen den 07 december 2019 från kl:15 till 21

Första delen av mötet: Vid kl 16 tiden går vi igenom följande punkter som en komplettering (del 2) av vårt Årsmöte för 2018 i somras:

-Vi kommer att informera om och godkänna den ekonomiska redovisningen för 2018.

-Ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar för året 2018

- Vi kommer att informera om vad hände med vår verksamhetsplan för 2019.

-Övriga punkter enligt medlemmarnas önskemål

- Datumet för Årsmötet för 2019.

Vi kommer att publicera våra dokument via vår hemsida(www.gulliga.se) eller ni får via e-post snart. Vi tar med oss också några kopior till årsmötet.

 Andra delen av mötet: En fest för att fira våra medlemmars födelsedagar (Rafael, Anita, Victor) med mat, dryck, bakverk, live musik och ev. överraskningar.

Du som vill ha rösträtt, men inte blivit medlem än under 2019, kan betala avgiften senast den 06 december 100 kr via 3 sätt:

Swish till DGF Nr. 1231167832, till plusgiro: 66 49 66-9 eller bankgiro: 156-7304.

 

Kamp för klimatet

Vår förening deltar kontinuerligt i manifestationer som rör klimatförändringarna. Alla uppmanas att komma till Rinkeby torg 6 december kl 12  och delta i Fridays For Future (FFF)  skolstrejk! Vår förening kommer att delta med två banderoler och flygblad som handlar om stadsodling och klimat.

Lyckad försäljning av grönsaker

Vi sålde grönsaker i Hjulsta varje helg och de flesta vardagar mellan 16–20. Tre viktiga event var Koloniträdgårdsfest i Tensta, ”Pachamanca” i Hjulsta och Det gror i betongens skördefest i Rinkeby

 

Föreningen har tagit viktiga kontakter inför odlingssäsongen 2020

Den 12 november 2019 deltog vår förening i ett evenemang som heter ”Hållbarhet i Sigtuna Kommun” där vi fick sympatier och kontakter för att söka mark för vår odlingsverksamhet i framtiden i Märsta område. Evenemanget arrangerades av naturskyddsföreningen.

Möte med Abdo Goriya på Stockholms stad 26 november 2019. Anita och Rafael presenterade föreningens vision. Abdo hade redan fått vårt medborgarförslag samt lite andra texter från Rafael. Han verkade mycket positiv till våra tankegångar och lovade att förmedla kontakt med Johan Herrman på Rinkeby-Kista. Han nämnde även att han varit i kontakt med en grupp agronomer i Södertälje. Han tipsade oss om att kontakta Erik på Companion och boka en träff. Erik har mobilnummer 0707264804.

Möte på Companion 3 december 2019. Sandra, Anita och Rafael träffade Eric Edung, företagsrådgivare och affärsutvecklare, och diskuterade våra möjligheter att komma igång med 2 hektars ekoodling på Järvafältet /alternativ Sigtuna kommun. Erik strukturerade upp vad vi måste tänka på bla att odlingsdelen bör ge så stor inkomst som möjligt därför att idag är det mer osäkert än tidigare att helt bygga verksamhet på att ta emot folk från arbetsförmedlingen.