1.-Föreningen tar initiativ till ett öppet projekt  https://eko.gulliga.se/

Vår förening, som startat en markockupation för ”gerilla odling” den 30 juni 2018 i ”Hästa gård” Järvafältet, har bestämt skapa en självständigt men sammarbetande projekt som heter EKO-Järva. EKO står för Ekoenhet för Klimat och Omställning. Meningen med projektet är att kampen för ekoenheten i Järvafältet ska drivas av en bredare front av organisationer och individer som brinner för omställning i samhället.

En konflikt mellan, å ena sidan vår liten gullig förening och den andra sidan Trafikkonturet och PEAB, verkar som en konflikt mellan David och Goliat. Detta måste ändras. Därför utmanar vi alla organisationer som finns i Järva fält och även i hela Stockholm att vara med. Alltså är, alla som brinner för den nödvändiga omställningsvisionen som finns på vår Medborgaförslag som utvecklades av medlemar i vår förening och andra sympatisörer, välkomna. Vi är öppna till förbättringar av visionen som kan komma från andra intressenter.

Just nu har projektet en egen hemsida https://eko.gulliga.se/ Läs och engagera dig också!

2.- Årsmötet lördagen den 17 nov-2018 blev en succé!

Men 15 deltagare blev mötet både givande och trevlig. En kortfattad berättelse kan vara följande:

Det viktigaste blev bildande av två självständiga men sammarbetande projekt nämligen EKO-Järva och Det gror i betongen.

I mötet valdes en ny styrelse: som ordförande: Rafael Altez Calderon; som Kassör: Sandra Mandell; som sekreterare: Anita Karp, som suppleanter: Ingvar, Jennie, Patricia, Nikoleta  Som adjungerade valdes: två personer till.

Vid mötet beslöt vi även att lägga till en paragraf om att föreningen har nolltolerans mot sexuella trakasserier och/eller kränkande särbehandling.

Föreningen diskuterade möjligheter om en lokal för föreningen. Beslutet var att hyra en lokal i Egebby gård för 3 månader som etablerings fas med rabatterad kostnad. Därför att det är lite osäkert det som kan hända efter åt med tanken på vår ekonomi.

Mötet avslutades med lite musik och festlig stämning.

1) Kallelse till årsmöte 2018!

Hej alla gulliga!

Styrelsen har bestämt att årsmötet ska hållas en 17 nov. Det börjar kl 15 och det blir mat och fika. det kommer att bli en festlig avslutning som slutar troligen efter kl 20.

OBS! Årsmötet hålls i den nya platsen Eggeby gård. för att hitta platsen följ gärna följande länk (http://www.eggeby.se/WP/?page_id=2758)

 Vi har haft en fantastisk sommar och genomfört en stor aktion på Hästa gård, som vi vill att politiker och Trafikkontoret uppmärksammar då vi anser att Hästa gård har misskötts i flera år och det är dags att start riktiga stadsodlingar nu! 

På årsmötet behöver tillsätta några styrelseposter då det är en eller flera som ska avgå. Anne-Marie , som varit ordförande i fem år, avgår t ex. Så det blir  ett ovanligt spännande årsmöte då räkenskaper och verksamhetsberättelse för 2017 ska läggas fram, samt verksamhetsplan för 2018-2019.

Glöm inte att anmäla om du kommer för att planera festen eftermötet. Annars du får hänga med via nätet med live sändning.

Välkomna!!    Anne-Marie Grave 070 30 77 547 eller Rafael på 070-34 111 43

 2) Fem deltagare från Stockholm i Naturbrukskonferensen 

Tre medlemmar och två sympatisörer från vår förening deltog i "Naturbrukskonferensen i Falun 26-28 oktober 2018" ämnen som diskuterades var relevanta eftersom handlade om  landsbygden, stadsodling, småskalig jordbruk, agroekologi, m.fl. Här finns en länk till konferensen.

 3) Stölder i vår odlings plats i Hjulsta ekoodling

Under vecka 43 har vår föreningens trämaterial värt ca. 1500 kronor blivit stulen i vår odlings plats i Hjulsta ekoodling. Materialet skulle användas för att isolera vår allaktivitetshus och andra förbättringar. Vi tar emot gärna tips om ni vet någonting.

 

 

 1) Pumpaupprorfesten i söndagen den 16 september blev en succé

Trots att vi inte fick så många människor som förväntades evenemanget blev en succé. Alla punkter i programmet följdes. Bilder och mer information om festen uppmärksammades i nyhetsbyrån i Järva som är en nättidning. Klick gärna på länken här : http://www.nyhetsbyranjarva.se/pumpa-party/

    2) Tidningen ”Syre” besöker vår förening och aktivisterna ordnar en arbetsdag.

Lördagen den 20 oktober 2018 kl 11:00 besökte en journalist från tidningen ”Syre” till vår odlings plats, ”Hjulsta ekoodling” (läs mer på: hjulstaodling.gulliga.se). Aktivisterna samlades vid 10 tiden och lagade mat, skördade, diskuterade, m.fl.  Senare vid 13 tiden åkte vi till Hästa gård för att kolla på platsen och rapportera om vår mark ockupation.  Vår protest aktion fortsätter tack vore våra aktivister och sympatisörer. Slutdatum för ockupationen finns inte, allt beror på hur svarar PEAB och de andra aktörerna. Föreningens kampmoral är hög därför att vi kämpar för omställning i samhället genom etablering av en klimatvänlig stadsodling enligt vårt medborgarförslag.

OBS! I samband med vår arbetsdag skänkt vi bort en del av våra grönsaker och/eller säljer resten billigt.

3) Vår styrelse skickade brev till både PEAB och bonden i Bögs gård

Styrelsen skickade ett brev till byggföretaget PEAB som har fått kontraktet från Stockholms Stad för att förvalta ”Hästa gård”. I brevet informeras om vår förening, syftet med vår protest aktion och vi erbjuder till möjligheter till sammarbete.  Ett andra brev skickades till Anders Ström som är ägare till Bögs gård med ungefär samma innehåll som i det första brevet. Följande är brevet:

Till

Platschefen Adam Gidlund-PEAB

Torpstugegränd 3   163 41 Spånga

Älvsjö  2018-09-25

Hej!
Vi är ett gäng som jobbar för omställning på Järvafältet. Vi kallar oss föreningen för Den G.U.L.L.I.G.A. Folkrörelsen.  Vi driver en kampanj för att Hästa gård ska utnyttjas till omställningsarbete genom  att vara forskningscenter och även husera grönsaksodling och café m.m..

När vi hörde att Peab skulle få parkskötseln på Hästa gård blev vi glada. Undertecknad ordförande, jag alltså, kommer ihåg de fina stora silosarna som grundarna av Peab låtit uppföra i Förslöv. ”Fint, ett företag med rötterna i den skånska myllan – va positivt!” tänkte jag. Jag föreställde mig att Peab kanske vill renovera mangårdsbyggnaden och ladorna så att de kan tas i fullt bruk igen.  Det vore verkligen en välgärning!!!

I vårt omställningsarbete inkluderar vi sommarjobbande ungdomar och  personer som står långt från arbetsmarknaden av olika skäl. Vi har byggt upp några intressanta strukturer i Hjulsta, bredvid kolonilottsområdet där vi odlar sen 2014.

2013 bedrev vi en ekologisk grönsaksodling på Hästa gård. Den blev populär och vi hade stor omsättning och sålde cirka 30 olika grönsaker. Vi blev avhysta i januari 2014 då vi aldrig blev godkända som andrahandshyresgäster.

Nu har vi placerat ett stort tält på samma plats där vi förr hade långbord och bjöd på ogrässoppa varje söndag. Vi har också odlat  en del pumpor på fältet bredvid fruktlunden. Vår aktion har fått många sympatiyttringar från de boende på Järvafältet och i lokala medier. Anders Ström från Bögs gård, som hade ett tillfälligt(?) kontrakt med Trafikkontoret att slå gräset,  hade inget  emot att vi odlade där. Polisen säger att vi behöver inget tillstånd för vårt tält. Lite kritik har det ju varit men vi vill verkligen sätta strålkastarna på Hästa gård med sina unika utvecklingsmöjligheter.

Vi skulle gärna  vilja träffa någon från Peab lokalt och presentera våra visioner. Bl a har vi lagt fram ett medborgarförslag som behandlades av Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i maj 2017. Bifogas.  Vi är intresserade av samarbete med Peab. Vi vet ju inte hur kontraktet ser ut som Peab har med Trafikkontoret, men vi vill ju gärna fortsätta odla där så att alla på Järvaområdet har tillgång till billiga ekologiska   grönsaker. Vi behöver c:a 2 ha och skulle vilja bli underentreprenörer till Peab.  I Hjulsta  har  vi ett ganska litet område som inte räcker för vår verksamhet.

Nu undrar vi om ni skulle vilja träffa oss för ett möte om framtiden på Hästa gård.

Mvh,

/Anne-Marie Grave/ ordf                                                                      /Anita Karp/ medborgarförslaget

Telefon 070 30 77 547, email: hemstickerskan@yahoo.fr                  073 705 31 88

 

 

 

 

1)Pumpaupprorsfest

Söndagen den 16 september 2018- Akalla-Hjulsta

Program

12:00 Välkomnas alla som vill mingla och ta en fika i Hästa gård.

12:30 Kort Ceremoni  i Hästa gård med två  Inka Schamaner  för vårt EKO-projekt. (Länk till Schamanernas FBsida)

13:00 Rund vandring i Hästa gårds centrala delar.

Efter åt åker vi buss eller promenerar till Hjulsta ekoodling/

13:30 Mat servering i Hjulsta eko-odling.

 14:00 Presentation Gulliga Initiativet (GI) ock EKO-projekt för Järva.

           Anita börjar med en kort presentation av vårt medborgarförslag

           Rafael presenterar EKO-projekt för Järvas framtid

           Diskussion/ organisering och fortsättning av kampen för EKO- Järva

15:00 uppträdande av ”Romanceros de America”

15:30 uppträdande av Derly show

15:45 Tal av en inbjuden Politiker/myndighet/forskare (bekräftas snart)

16:00 skördefest med musik och andra överraskningar.

 

2) Festen som ”Det gror i Betongen” arrangerade blev en succé

Det gror i betongen, som är ett projekt inom vår förening, arragerade en lyckad skördefest söndagen den 9 september 2018 i Hjulsta ekoodlings plats. Festen var lyckad i flera avseenden: mycket folk, flera artister, god mat, flera talare, m.m.

3) Polistillstånd  för vår protestaktion kom aldrig . Och det behövs inte heller!

Det var positivt överaskande för vår förening att få en godkännande av polisen för vår protestaktion med ett tält i hästa gård.  Däremot ”gerilla odlingen” var osäkert om kan drivas utan tillstånd och polisen fortsätter utreda.

4) Bekräftat att PEAB tar över Hästa gård

Enligt senaste nyheterna, kan bekräftas att PEAB tar över kontraktet av Hästa gård.  Men det finns andra krafter som kan driva verksamheter i Hästa gård med andra, såsom Spånga gymnasium, och Bögs gård.  Vår förening kommer att förhandla med de krafterna om de accepterar oss som en resurs för omställningen i samhället. Läs mer om detta i följande länkhttps://mitti.se/nyheter/peab-hasta-hander/

Uppmuntrande Mass media uppmärksamhet för vår kamp.

Under agusti månad har vi fått en uppmuntrande massmedia uppmärksamhet t.ex detta (https://mitti.se/nyheter/peab-over-gerillaodlarna/)

Om man söker  i google  via meningen: "Kan inte lämna marken till industrier när det är klimatkris" kommer många träffar liksom följandehttp://www.atl.nu/lantbruk/pumpor-mot-peab/

Det finns flera nyheter som ni kan läsa i andra medier  Här: http://gulliga.se/index.php/nyheter/55-uppmaerksamhet-i-massmedia-har-bidragit-positivt-till-var-kamp

Trots legitimitet och folkstöd ingen bra respons från etablerade politiker och PEAB

 Vår kamp har fått positiva respons från bl.a. från Järvabor och gamla kunder till Akalla ekoodling och många människor från flera håll. Men den så kallade "socialistiska blocket" som har majoritet i Stockholm Stad säger ingenting.

Om vi tror att klimat frågan är en viktig fråga för mänskligheten och livet i vår planet undrar man Hur kan Höger Aliansen avveckla en fungerande ekologiska stadsodling (genom avhysning) och de som kallas sig för "Socialistiska blocket”  godkänner ett kontrakt som ger  PEAB att ta över Hästa gård?. Detta kan hända bara om vi lever i en dröm värd eller hela samhället är galet.

PEAB/Trafikkontoret(Goliat) driver ett lågintensivt krig mot Den GULLIGA folkrörelsen(David)

Vår odling behöver vatten för att våra plantor (pumpor, squash och potatis) ska överleva. Och våra aktivister  behöver, för att orka driva vår gerilla odling, drickvatten, lite elektricitet, ingång till vår odlings plats. Men Goliar har blockerat totalt vår  vattenkopplings plats och lagt en cementblock som väger minst 2 ton. De har köpplat bort vår elkoppling och blockerat bilingångarna till vår odlingsplats. Polisen har hotat för att ta bort vår tält och andra  information material(plakat, banderoller) som vi har på plats. Alltså vi behandlas som kriminella trots att vi gör allt för klimat omställning i samhället.

Trots allt våra aktivister har en hög kampmoral, med tanken på klimatkrisen och den hot som innebär för livet i vår planet, skulle behövas flera aktivister för att driva vidare kampen. Vi ger aldrig upp!

Rafael som har ett indianskt ursprung från Peru och sympatiserar med Ekosocialism som världsideologi, litar mer på de indianska shamaner(ekocentrister) än på politiker och religiösa ledare (som är antropocentristes). Därför att i praktiken vi upplever en västcivilisations kris.

Föreningen för Den GULLIGA Folkrörelsen(DGF) deltar  gärna i ”Climate marsch”

Vår förening som befinner sig i en hård kamp för klimatet vill vara med alla krafter som både pratar och gör aktiviteter för klimatet. Följande är texten för vårt flygblad i ”Climate marschen” , lördagen den 8 september:

Stadsodling för klimatet nu!!

Mitt i klimatkrisen har verksamheten vid Hästa gård, det enda stadsnära ekojordbruket i Stockholm, upphört och byggnaderna förfaller!

Vår förening, Den GULLIGA Folkrörelsen, drev 2013 en framgångsrik ”gerilla odling” i Hästa gård. I januari 2014 blev vi avhysta. Trots många namnunderskrifter för ekoodling och vårt uppskattade medborgarförslag om ekoenheter på Järvafältet har trafikkontoret, som ansvarar för Hästa Gård, sagt nej till våra initiativ. 

Vi har förgäves väntat i 4 år på att den nuvarande rödgröna regeringen ska stödja oss att återupprätta stadsodling på Järvafältet. Inga politiker har engagerat sig för vår stadsodling och Trafikkontoret har get kontraktet till ett byggföretag – PEAB – vars planer för området är okända för medborgarna. 

Stockholm behöver närodlade ekologiska grönsaker som alla kan ha råd med. Därför har vi bestämt att använda en bit mark för att ”gerilla odla” pumpor. 
   Nu behöver vi flera aktivister som hjälper till! 

Kom gärna till vår ”Pumpafestival”, Lördagen den 15 September från kl 12 i Hästa gård. 

Läs mer på www.gulliga.se  eller ring Rafael på 070-34 111 43