Hej alla Gulliga - medlemmar, sympatisörer, volontärer och alla som saknar Akalla eko-odling!

 

Vi i föreningen för Den GULLIGA Folkrörelsen  har bokat Tensta Konsthall den 9/11, 16/11 och 23/11 mellan 12-17.

Vi ska sy ihop ett textilt konstverk, ett kollektivt sådant, och Tensta Konsthall vill passa på att visa runt också en av gångerna. Den 16/11 får vi besök av en poet, som själv föreslog att han skulle komma. Spännande!

Syfte:  att bearbeta det jobbiga med att i alla hast i smällkalla vintern tvingas lämna Hästa Gård(avhysningen genomfördes den 21 januari i år) och ett lysande projekt och ekologiskt grönsaksodling  som skulle ha kunnat utvecklas till nåt fantastiskt.

Som förberedelse genomför vi promenader genom Hästa Gård. Arbetsnamnet på projektet heter ”Walking through Hästa Gård”. Eller ”Vi som saknar Akalla eko-odling” för en del kanske inte gillar att det är på engelska. Men vi har ju faktiskt haft lite internationella kontakter såsom Fernando Garcia Dory m fl.

Den första promenaden går av stapeln söndagen den 19/10 kl 12. Vi träffas vid bussarna på Akalla T-banestation och tar oss till Tavastehusgatan (andrahållplatsen, så man kan gå dit också). Därifrån går vi till Hästagård. Efteråt kan vi fika ihop, plats meddelas senare. Ta med termos med varm dryck och nåt att äta samt papper, penna och ev kamera.

Vi kommer att informera mer detaljer i denna sida eller via e-post.

Väl mött den 19 oktober kl 12!

Anne-Marie 070 30 77 547

Rafael 070 3411143

Hej våra vänner!

Tyvärr har vi för tillfället lämnat all vår verksamhet i Akalla ekoodling. Som alla vet vår verksamhet blev avvecklat av den politiska alliansen som regerar både staten och Stockholms kommun.  För eller senare andra krafter kommer att hjälpa oss att utveckla ekologisk odling och Permakultur kanske ännu bättre än tidigare. Om ni vill läsa mer om hela konflikten kan ni läsa i vårt nyhetsarkiv  i denna hemsida.

 Föreningen för DGF startar en ny fas av kampen för att utveckla  och tillämpa den GULLIGA Visionen. Tack vare Blåvägens hjälp har vi startat en ny verksamhet i Hjulsta (eller Lunda koloniområde).  Hjulsta har blivit vår mötesplats och en punkt där kan vi fortsätta utveckla idéer och aktiviteter.

För närvarande är vår odlingsverksamhet, som blir den viktigaste aktivitet, trots att den är i liten skala. Studiecirkelverksamhet har vi också startat i sammarbete med Medborgarskolan inom grönsalsodling, biodling, kompostering och ekotoaletter. Snart planerar vi att starta studiecirklar i andra ämne om vi får flera intresserade. Ni får gärna komma med idéer och förslag.

Vi bjuder alla som är intresserade att aktivera sig i Hjulsta ekoodling att komma till platsen som ligger 200 m från Hjulsta T-banna, andra sidan av kolonilottområde och bredvid Blåvägens odlingsverksamhet.

 Om intresse finns kan Hjulsta ekoodling bli en självständig förening.

Snart kommer att bli årsmöte i föreningen för DGF som är initiativstagare till verksamheten.

Mvh

Styrelsen i DGF

För mer info läs Hjulstaodlingens hemsida: http://hjulstaodling.eko08.net/ eller
ring Rafael   på 070-3411143

Kan ni läsa mer om Blåvägens verksamhet i samma område HÄR

SVEA HOVRÄTTS BESLUT (2014-02- 14) Aktbilaga 5   Mål nr ÖÄ 1171-14

Överklagande och begäran om inhibition alternativt återförvisande

 

Jag vill överklaga den här gången inte med argument som passar bara inom ramarna för nuvarande lagar eller regler som styr kontraktsfrågor för mark i Stockholms kommun. Stockholms stad (genom exploateringskontoret och Naturskog AB) har redan jämnat den infrastruktur som tillhörde vår verksamhet med marken. Jag undrar bara om deras sätt att utradera oss hör till ett demokratiskt samhällssystem. De har inte besvarat våra initiativ till dialog och inte ens ställt upp för en offentlig debatt omkring ”Akalla ekoodlings framtid” i Tenstakonsthallen i samband med ett öppet evenemang i slutet av år 2013. Jag vill skapa en teoretisk debatt som kan leda till ett nytt prejudikat i rättväsendet som passar nutida föränderliga värld som är hotad av olika kriser. Jag hänvisar också till vad jag tidigare anfört i underinstanserna, avseende huvudfrågan och frågan om inhibition.

 

Om man inte diskuterar öppet och på ett demokratiskt sätt ett alternativ som Permakultur, som kan bli samhällets framtida räddning, stoppar man utvecklingen av en social resiliens för samhället. Som Peter Rydberg MP har skrivit i DN och där påstått; Att ha lokalt producerad matsäkerhet kan vara viktigare än att skaffa moderna vapen för att försvara samhället, med tanke på att ca 80% av den mat som Sverige behöver är importerade och den akuta klimatkrisen som blir mer och mer hotande såväl i Sverige som globalt. Om Permakultur som passar i Hästa gård har jag utvecklat även i en vision som kunde diskuteras. (Se bilaga 1)

 

Jag har blivit behandlad av tjänstemän som en brottsling trots att jag har bara försökt agera i enlighet med klimatdebatten och behovet av omställning i dagens samhälle. Detta bemötande är obegripligt med tanke på att det finns så mycket vetenskaplig information om dessa frågor. Tjänstemän som tillämpar regler bokstavligt, i denna situation som är en nödsituation, kan bli en fara och skadliga för samhällets framtid. De ser träden men inte skogen. De har nonchalerat alla positiva effekter av vår verksamhet och alla investeringar och ansträngningar som inneburit utvecklingen och vinster respektive kostnadsminskningar för samhället.  Detta förklarade jag i det tidigare överklagandet.

 

Ett samhälle som är inte tolerant mot andra kulturer kan inte kalla sig för öppet samhälle. Jag har genom mitt indianska sätt att tänka och leva plus min akademiska bakgrund, på ”Akalla ekoodling”, börjat utveckla ett alternativ som är hållbart socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Vi kan inte å ena sidan uppmuntra och gilla, t. ex genom massmedia, de unga centerpartisternas eller andra svenskarnas ”gerilla”-odling och å andra sidan kriminalisera en indianskt inspirerad ”gerilla” -odling. Vilket är uppenbart när kronofogdemyndigheten har avvecklat ”Akalla ekoodling” redan, trots en legitim verksamhet med folkstöd bara för att vi saknade kontrakt och trots att frågan om inhibition inte var slutligt prövad.

 

Jag påstår att vi lever ett paradigmskifte vilket betyder att vi upplever en konflikt mellan det gamla och det nya. Alltså; representanter för det gamla industrisamhället vägrar acceptera nya omställningsalternativ för det postindustriella samhället. Ska samhället kollapsa först som i den gamla Sovjetstaten för att vi ska inse behovet av nya alternativ som passar i det kommande paradigmet? Enligt mina studier kan ett paradigmskifte ske antingen fredligt genom reformer eller genom revolutioner. Hur tror ni ungdomarna som bor omkring Järvafältet och har protesterat genom kravaller mot polisens maktmissbruk i mars 2013, känner sig när kronofogden ordnar avhysning av ett fredligt och fungerande reformalternativ för samhället? Det är inte konstigt att det spekuleras om en möjlighet (eller risk?) för en världsrevolution omkring 2020. Ni får bestämma om ni erbjuder den fredliga eller den icke-fredliga vägen för ungdomarna som t.ex. redan var odlare och/eller deltagit som volontärer i vår odlingsverksamhet.

 

Jag vill också påminna er att folkrörelser såsom arbetarörelsen i Sverige har inte lyckats utan att ha varit helt ostörda för att bli en del av det etablerade demokratiska samhället. Men de vågade kämpa, trots dödsoffer t.ex. i Ådalen 1931, för sin sak. Just nu vårt odlingsprojekt har börjat som en del av miljöfolkrörelsen för omställning i samhället med Studiefrämjandet i spetsen. Vår föreningsverksamhet som är en del av folkrörelsen har behandlats precis som ett vanligt företag eller liknande som är ute efter bara ekonomisk vinst. Folkrörelser kommer att fortsätta genom folkbildningen att uppmuntra lärandet och det kritiska tänkandet.

 

Tjänstemän som förkastar hållbara alternativ såsom Permakultur behöver kanske mer upplysning och/eller kanske fortbildning för att förbättra sina ”Naturintelligens”, enligt Howard Gardners teori om de multipla intelligenserna. Detta skulle gynna samhället därför att besluten som tas skulle vara mer hållbara i tid och rum. Se lite mer om naturintelligens här: http://www.multiplaintelligenser.se/naturklok.html

 

Om ni avslår min överklagande kan jag bara önska er lycka till med ert gamla sätt att tänka och agera. Men jag skulle vara tacksam om ni tipsar om detta ärende åtminstone till samhällskritiska program i massmedia såsom ”Uppdrag granskning” i SVT och ”Kalla fakta” i TV4. Just nu befinner jag mig fortfarande på en psykiatrisk avdelning i ett sjukhus där försöker jag återhämta mig efter allt som hänt med min mentalhälsa de senaste två månaderna. Annars skulle jag argumenterat mer. Jag hoppas att massmedia kan granska om bara jag eller fler behöver psykiatrisk vård.

Tack

Rafael Altez Calderon

 

 Lyssna om du vill följande texten  på en inspelade direktsändning här:   http://bambuser.com/v/4408780  

Gatustrejken slutar men Rafael hungerstrejkar för att hedra våra kaniner

Gatustrejken(se några bilder här: https://bambuser.com/v/4383290) slutade efter en månads demonstration (februari 2014). Vår förening för DGF och andra sympatisörer till FRAE(Fronten för att Rädda Akalla Eko-odling) har inte hunnit göra en detaljerad utvärdering men ändå kan man säga att gatustrejken i stort sett varit framgångsrik även om huvudmålet att rädda ”Akalla eko-odling” inte uppnåtts. Det är fortfarande en kamp mellan ”David”(FRAE) och Goliat (etablissemanget). Framtiden kommer att visa att vi har det rätta omställningsalternativet på vår sida men segern kan dröja lite.

Som alla våra medlemmar och sympatisörer önskar sig kommer vi att ta en paus i kampen för att rädda ”Akalla eko-odling” för att utvärdera, analysera och planera vidare åtgärder. Vår förening(DGF), som en del av omställningsrörelsen, kan inte ge upp eller försvinna så länge orättvisan och kampviljan finns. Jag vill tacka alla som har bidragit till kampen hittills för att rädda Akalla eko-odling. Trots att vi har förlorat ett slag så fortsätter kampen!

Tyvärr måste jag berätta att efter så många negativa händelser under de senaste dagarna i februari var jag på gränsen att kollapsa psykiskt och jag blev tvungen att söka läkarhjälp.  Jag blev utsatt för bl.a. det diktatoriska beteendet av krafterna som har utplånat ”Akalla eko-odling”, vinter väder, oljud och avgaser på strejkplatsen, inbrottsförsök, sömnbrist samt  bortgång av min storasyster Eduarda i Peru.

Jag har skrivit FRAE:s manifest som inkluderar kaninerna som en del av kämpande medlemmar i en ekocentristisk front. Jag tycker att kaninerna har lika stor rätt att existera i Hästa gård som de andra djuren. Många personer har visat empati för de oskyldiga kaninerna som lider av den så kallade ”västcivilisationens” antropocentristiska lagar och procedurer, liksom avhysningen.

Även om att hungerstrejka för djuren kan låta löjligt, påstår jag att kaninerna som finns kvar i den raderade odlingsplatsen utmanar fortfarande oss till kamp för att rädda ”Akalla eko-odling”. Tidigare har jag filmat och visat hur illa de ”kämpande” kaninerna har mördats (titta gärna på denna länk: https://bambuser.com/v/4303871  )

Just nu mår jag bättre och börjar orka fundera på nästa steg i kampen. Som tur är har jag träffat fina människor som pratar med mig och fungerar lite som gruppterapi. Det är också uppmuntrande att läsa på nätet fina och positiva kommentarer omkring Akalla eko-odling.

Den här platsen (sjukhuset), som har hårda kontroller på patienterna, kan bekräfta att min hungerstrejk är seriös även om andra människor inte ser mig direkt som t.ex. på torget.

 Som tur är finns det resurser som Internet så att jag kan visa mig för omvärlden från den plats där jag hungerstrejkar och även kommunicera, t.ex. via telefonsamtal (Sjukhusets expedition: 08-587 335 36 och Skype.

Därför har jag, som initiativ tagare till FRAE bestämt mig för att utföra en begränsad och symbolisk hungerstrejk som sympati för de överlevande kaninerna i Hästa gård.  De överlevande kaninerna bör räddas så snabbt som möjligt innan Naturskog eller rovdjuren dödar dem. Hungerstrejken började den 1 mars 2014 och kommer att pågå i minst 5 dagar   (en dag för varje kanin) i mitt rum på sjukhuset. Vi hade fem kaniner när rivningen började.

Denna text läser jag även på Bambuser i live sändning här: http://bambuser.com/v/4408780

 

 

 

FRAE står för Fronten för att Rädda Akalla Eko-odling. Med etablissemanget menar vi de krafter som har haft makten för att hindra utvecklingen eller avveckla Akalla eko-odling. Före bildandet av FRAE och efter finns en rad av exempel som visar hur de beter sig.

Bakgrund

Att driva en odlingsverksamhet kräver några förutsättningar såsom infrastruktur och hjälp, vilket kan man skapa genom dialog och sammarbete. Under de första två åren, med Studiefrämjandet som huvudman, fick vi driva Akalla eko-odling relativt ostörd. Det tredje året började i princip ifrågasättas allt som vi byggde och hade.  För utvecklingsmöjligheter blev stop. Vi fick nästan inga möjligheter för en öppen diskussion med de som hade makten. Därför har, Blåvägen som hade en liknande projekt bredvid oss, lämnat ”Hästa gård” i december 2012. Vi försökte backa för att få stanna kvar, genom t.ex. demontera vårt Permakulturväxthus som kostade två årsutveckling.

Kampen lede till en lyckad säsong

Det tredje året, efter en hungerstrejk på Akalla torg, började vi att försöka odla igen, genom det som kallas för ”gerilla odling”(på skoj). Men samtidigt har vi ansökt aktivt att få ett kontrakt för att rädda ”Akalla eko-odling” men vi fick inga svar från de som har makten. Men vatten, el, och gödsel fick vi. För vatten och el har vi betalat t.o.m. dyrare än den pris som Studiefrämjandet  brukade betala till före detta företag som hette 4H Lantbruk AB. Mer detaljer kan man läsa i http://gulliga.se/index.php/nyheter

Stängda dörrar till dialog om kontrakt

Varken Åsa Wigfeldt ( Exploateringskontoret 08-508 262 83) eller Bodil Hammarberg (Trafikkontoret  08-508 265 24 )accepterade någon dialog för att förhandla arrende frågor. De har inte svarat till vår förenings ansökan för kontraktet av mark i flera tillfällen. De brukar hänvisa oss till arrendatorer. Detta kan man läsa i den följande texten som vi skickade till Hovrätten eller länkar i hemsidan: http://gulliga.se/index.php/nyheter.  För att neka kontrakt till vår förening, som heter Föreningen för Den GULLIGA Folkrörelsen(DFG) finns flera argument . T.ex Naturskog och kommunen skyller på varandra, ”platsen är naturreservat”, ”det finns massa ”hårda regler”. Men för andra föreningar såsom koloniträdgårdsföreningar, Golfkubben i området, och byggföretag som vill bygga gäller inte alla de reglerna.

Alla våra byggnader förklaras som ”svartbygge”

Troligen de nekat oss dialog p.g.a. vi att vi har haft några provisoriska byggnader för att driva odlingsverksamheten. Men ”Hästa gård”, som har flera och stora byggnader såsom ett växthus och en verkstad som inte följer reglerna för Naturreservat, får vara kvar därför att deras byggnader betraktas som ”ekonomibyggnad”. Kan man driva en verksamhet utan infrastruktur? Bara en naiv tjänsteman kan resonera på det viset och hänvisa till regler.

Vatten avstängning

Naturskog kom utan varning för att koppla ur vår vattenförsörjning  utan någon ersättning som vi brukade att ha under vinter p.g.a frosten tidigare, trots att vi använde fortfarande under oktober i verksamheten, för att bl.a. tvätta våra potatisar och jordärtskockor. Detta trots att vi har betalat tre gånger så dyrt i form av depositionsavgift i början av säsongen till konkursförvaltaren.

Stängning av el och inbrott

Naturskog har stängt av elen trots att vi bad Peter Saarikoski (som äger Naturskog) att behålla ett tag, åtminstone under pågående gatustrejken. Vi hade enda plats för att använda el för att bl.a. koka vatten till kaffe och andra behov. Men elen blev avbruten hänsynslöst, trots att några timmar innan pratade vi helt diplomatiskt om sammarbetsmöjligheter. Enligt ellagen elen kan stängas av bara efter förvarning ifall upprepade påminnelser om elräkning inte fungerar. Vi har betalt 3000 kronor bara för några veckor sedan och det finns elmätare för att inte ska finnas olagligheter. FRAE har polis anmält ”Naturskog” för detta.  

Ett Rum som FRAE använder tillfällig för att bl.a. få lite drickvatten till strejken har fått inbrott, den 190214. Troligen våra motståndare ligger bakom därför att de har orsakat skadegörelse och tagit flera saker som identifierar deras syfte. Brottet är också polisanmält.

Ta bort våra kaniner

Man har försök att ta bort våra kaniner. Redan från början kaninerna var ett problem för Akalla eko-odling. Vi var på väg att fixa en laglig existens till dem hos Länsstyrelsen. Men i samband med avhysningen blev en hysteri för att avliva dem men tur att en del av dem har rymt och lever kvar som ockupanter av vår odlingsplats. Men några kom senare och lyckades döda en, vilket filmades och det finns bevis här: http://bambuser.com/v/4303871

Alla nekar oss ström till gatustrejken

Vi har ringt både Fortum och kommunen för att försöka få ström på vår strejkplats och resultatet blev nej nej nej nej. Från kommunens sida är inte konstigt att nekar oss p.g.a. en av chefer som jobbar på Trafikkontoret är Bodil Hammarberg. Läs mer på http://gulliga.se/index.php/nyheter

Trafikhinder för att hindra bl.a. vår rörelse i odlingsområde?

Utan en varning Naturskog har satt ett trafikhinder i närheten av Akalla eko-odling alltså de försöker trötta ut oss på alla sätt, eftersom att vi inte har fått någon nyckel. Detta enväldiga beteende upprepar sig när både Naturskog och kommunen ger order om att vi måste försvinna totalt från området trots att vi har vissa saker kvar att ta hand om. T.ex finns tre ton jordärtskockor kvar på fältet värda ungefär 90 000 kr.

De senaste två månaderna har vi haft ständig hackersattack på vår Akalla eko-odlings hemsida www.odling.eko08.net . Vem ligger bakom detta just i denna period?

Radera snabbt skyltar om Akalla eko-odling?

Trafikkontoret och Naturskog har varit ivriga att radera alla våra skyltar. Den 5 februari när proteststrejken var redan på gång kom personalen från Naturskog med en traktor och krossade brutalt vår huvudskylt om ”Akalla eko-odling”. Detta anmäldes till polisen som sabotage till protestaktionen därför att skylten var placerad i ett område med polistillstånd. I samband med att Rafael försökte förhindra vidare skadegörelse så höll han på att bli påkörd av ovan angivna traktor.

För Riksdagens ombudsmän – JO är hela processen rätt.

Rafael har anmält tjänstemännen antidemokratiska beteende i den har avhysningsprocessen. Men JO som en del av etablissemanget svarat så här ”Det som har kommit fram ger inte anledning till någon ytterligare åtgärd från JO:s sida”

Dessa händelser kan man betrakta för demokratiska metoder? Ni får granska.

Du som har läst detta artikel hjälp oss rädda "Akalla eko-odling" på ditt sätt och utöva våra  demokratiska rättigheter att förändra samhället från gräsrotsnivå.