Välkommen till föreningen för Den GULLIGA Folkrörelsen(DGF):s

ÅRSMÖTE 2016 lördagen den 25 feb

 

Föreningen för Den GULLIGA Folkrörelsen(DGF) arrangerar sitt årsmöte 2016

Plats: Annebodavägen 39 i Älvsjö. Datum: Lördagen den 25 februari 2017. Tid: mötet 16-18 efteråt fest med musik och mat.

Föreningen bjuder på spännande soppa, men det är fritt fram att ta med något extra om man vill.

Föreningen har massor med saker vi vill prata med alla medlemmar om! 

Utvecklingen på Hjulsta eko-odling går framåt men vi behöver fler volontärer.  Stadgarna behöver ses över och utökas med några nya regler anpassade efter att vi växer. Studiecirklar ska startas, men om vad och med vilka?

Medborgarförslaget om vad som ska hända med Järvafältet ska kampanjas för, det är inlämnat till Rinkeby/Kista Stadsdelsförvaltning. Odlingsgruppen behöver förstärkning och nya fröer. Eu-migranter behöver support av alla de slag etc.

 

Följande är en del av dokumentation som ska behandlas i årsmötet:

Verksamhetsberättelse för 2016

 Styrelsen har bestått av Ordf: Anne-Marie Grave

                                          Kassör: Seif Bouzid t o m 6 mars, efter 27 mars: Rafael Altez

                                           Sekreterare: Anita Karp t o m 6 mars, därefter                                                                           vakant

                                          Ledamot: Adolfo Ovalle efter 27 mars

                                          Ledamot: Raul –Ernesto Arias

                                          Supplanter: Saida Issa och Deisy Vasques-Meza                 

Lokalen i Akalla

Under januari och februari 2016 hade vi möjlighet att använda en kontorslokal i Akalla tillsammans med REFO, Fryshuset, Rinkeby TV mfl. Initiativet att ge fattiga föreningar utan lokal utrymme i outhyrda kontorslokaler kallades Experiment Akalla och var en del av den sk ”Unispacemetoden”, utvecklad av företaget Brostaden, arkitektfirman Spridd och Refo. I lokalen arbetade vi med vår bokföring, bjöd in gäster och hade handarbetsfrossa och  årsmöte för 2015. Tillsammans med studieförbundet Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV) planerade vi studiecirklar i permakultur som skulle gå startas i mars. Tyvärr avbröts verksamheten och studiecirklarna när fastigheten bytte ägare (Fast Partner). Då gällde inte löftet att vi skulle få stanna till slutet av mars. Alla verksamheter var tvungna att flytta i slutet av februari. Vår förening bestämde att inte protestera i form av t.ex ockupation.

 Rafael tog personligt initiativ att samla ungdomar för att göra motstånd mot Fast Partners beslut att avbryta vår förenings studiecirkelverksamhet.  I ett möte med 6 ungdAomar och Rafael bildades ett nätverk som heter Nätverket Järvas Vänner (NJV) och ockuperade lokalen som protest under ca två veckor. Resultatet blev en seger i den första planerade fasen. Hjälp av den lokala massmedia blev oväntad stort. Detaljer om husockuoationen kan man läsa i nätverkets FB-sida här: https://www.facebook.com/jarvasvanner.  Denna händelse har betydelse för föreningen därför att den har haft både positiva -och negativa konsekvenser. Den positiva är att föreningen fick gratis publicitet i lokala media, fast genom en oväntad fel association mellan Rafael med vår förening som ockupant. På grund av medieuppmärksamheten fick Föreningen efter diskussion med en representant för Fast Partner tillstånd att använda lokalen hela mars. Vi hade årsmöte där och den colombianska Föreningen Jaime Pardo Leal fick använda den en kväll, vi hjälpte även några hemlösa med sovplats. Den negativa sidan var att vår sekreterare Anita och vår kassör Seif avgick från styrelsen som protest mot att Rafael agerade på egen hand trots ett beslut att vi inte skulle ockupera. Rafael och NJV:s lokalockupation skedde dock utan att vår förening var direkt inblandad i protesten.

Träffar med politiker mfl:

I syfte att lyfta fram frågan om större grönsaksodlingsyta på Järvafältet och ifrågasätta Hästa Gårds ensidiga djurbete skrev Rafael och Anita ett utkast till debattartikel som skulle skickas till massmedia. Föreningen bjöd till ett brainstormmöte för att vidare utveckla och hantera spridningen av artikeln.  Till mötet i slutet av januari  kom Rickard Warenius, Jens Holm, Torbjörn Vennström från (v) och även Maria Mutt och Erik Sjödin.

Odlingen

Under våren/sommaren 2016 odlade vi vårt område i Hjulsta. Två nya volontärer Margareta Lilja och Henry hjälpte till med vattning, grävning och plantering. Rafael, Carlos Maynar, Henry gjorde de största grävarbetena.  Även kolonidelen odlades, men på lite mindre yta än året innan. Lotten finansierades av Anita, Margareta och Rafael. Rafael står för kontraktet efter en liten konflikt mellan Vår förening och Koloniföreningen angående den lilla stugan som byggdes för att hjälpa Damir med ungdomar och decentralisering av våra verktyg och redskap.

Vi odlade följande grödor: potatis, grönkål, broccoli, rödbetor, mangold, och gulbetor, lök, purjolök, sallad, huacatay, pumpor, squash, persilja, koriander, salvia, basilika, timjan, citronmeliss, mm. Vi skördade även ätbart ogräs (kirskål, svinmålla, nässlor).

Anne-Marie och Anita införskaffade perenner: strandkål, spansk körvel, björnbär från Kristian Odberger (lärare i skogsträdgård på folkuniversitetet) i utbyte mot rensning i hans permakulturodling. Dessa växter planterades i vår lilla lasagnebädd under trädet.

Feriearbetande ungdomar

Föreningen för DGF tog emot 80 feriearbetande ungdomar från Rinkeby-Kista Stadsdel.

a)      Damirs projekt som heter ”Det gror i betongen” har tagit emot 80 sommararbetande ungdomar, genom vår förening, som arbetade/sysselsattes i tre perioder under sommaren. Damir, Seif och Juan arbetade tillsammans med ungdomarna och byggde permakultur bäddar där rödbetor, huakatay och rädisor planterades. Ungdomarna grävde även upp och planterade blommor på en outnyttjad gräsyta mellan koloniområdet och Blå vägens område.

b)      Under jul och nyår arbetade Damir med 12 ungdomar i Eggeby gård och byggde karnevals- figurer i form av levande granar och en stor orm för avfärd till Rinkeby torg.

c)       Arbetet med de sommararbetande ungdomarna handlade mycket om att lära dem om natur, klimat och odling, så avkastningen av deras odling var inte högprioriterad och därför inte så stor.

Samarbete med Konstfack designprogrammet

Under våren 2016 hade vi genom Sergio Montero Bravo som är lärare på Konstfack, ett givande samarbete med elever på designprogrammet. Seif, Anita, Damir, Rafael var inbjudna till Konstfack och träffade, planerade och åt lunch med studenterna. Dessa bjöds även på soppa över öppen eld hos oss i Hjulsta. Resultatet av arbetet blev ett mobilt växthus, en pergolabyggnad för ”ekosofering” och en utomhusplats att träffas på för sommararbetande ungdomar. Allt i Hjulstaområdet.

Tillsammans med Sergio deltog även Damir och Seif i ett möte som Statens konstråd arrangerade i ABF-huset den 17/2. De skrev en ansökan till Statens Konstråd som bla handlade om att bygga strukturer till odlingen, samarbeta om ungdomsprojektet, anordna en karneval/skördefest. De fick dock inga pengar denna gång.

Evenemang på odlingsområdet

Vår förening, med Rafael som ansvarig, har tillsammans med ett Miljönätverket inom Vänsterpartiet i stor Stockholm, arrangerat ett seminarium som heter ”Stadsodling för en rättvis och hållbar stad”. Platsen var vår odlingsplats och datumet den 21 maj 2017. Det blev en lärorik debatt med matservering och intressanta gäster.

Peruanos en Suecia är en grupp som har fått hjälp på olikasätt från vår förening. Under sommaren 2016 har gruppen arrangerat en ”pachamanca” mat fest. Bidrag som avtalades för 500 kronor blev 100 p.g.a. att Damirs ungdomar har missat att lämna tillbaka elkablar till vårt förråd. Vilket medförde att  musik och artist uppträdande på festen inte kunde genomföras.

Vi hade två skördefester i Hjulsta. Första skördefesten var söndagen den 18 september. Festen började kl 13:00 
Andra skördefesten var den 09 oktober. Festen började kl 13:00 och slutade ca. kl 19.  Bägge festerna erbjöd lunch till självkostnadspris och musik.

Rumänska stickerskor av bägge könen

Anne-Marie har initierat och drivit stickgrupper där romer/EU-migranter lärt sig sticka för att kunna sälja halsdukar i lyxiga garner och vackra färger. Cirka 8 halsdukar har förfärdigats och en sålts, som var en beställning och inbringade brutto 400 kr. 5 män och 4 kvinnor fick den första lektionen i stickningen och lyckades ganska bra. Tyvärrr kräver projektet ganska mycket pengar för att betala stickerskorna direkt, de kan inte vänta, och man måste också betala sl-kort och andra omkostnader. Därför har stickandet legat på is under större delen av 2016. Brist på en bra, lättillgänglig lokal har också varit ett hinder. Man behöver t ex  kunna förvara  sakerna till nästa träff, ha tillgång till dusch och tvättmaskiner/torktumlare. Allt detta har varit nyttiga erfarenheter för att kunna driva det vidare, ev med fondmedel. Målet var att ha minst 15 färdiga halsdukar för att göra en utställning med vernissage och sedan börja sälja.

Medborgarförslag

Texten till debattartikel som Rafael och Anita skrev tidigare under våren använde Anita  som grund för att utveckla vidare till ett nytt dokument som kallats för ”Medborgarförslag för Järvafältet 2018: En gemensam deltagarstyrd ekoenhet för omställning, hållbarhet och integration”.  Förslaget ska skickas till Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd. Det går i stort sett ut på att odlingsföreningar som arbetar ideellt eller i form av ekonomiska föreningar ska ges möjlighet att arrendera bärkraftiga odlingsenheter (ca 2 ha vardera) under villkor att verksamheterna arbetar utifrån ekologiska, demokratiska och mångfaldsinriktade kriterier där lokalbefolkningen har bärande inflytande. Personer som står bakom förslaget är Anita och Damir som bor i området, men vår förening med Hannes, Rafael och Anne-Marie har varit med att utforma det och andra organisationer såsom Norra Järva stadsdelsråd,  backar förslaget.

Externa samarbeten

Brödutdelning till EU-migranter

Under hösten 2014 inleddes ett samarbete med Saltå Kvarn som fortsatt under hela 2016. Bröd och bullar som inte gått åt under dagen delas ut till olika föreningar under kvällen för vidarebefordran till fattiga EU-migranter och flyktingar. Vår förening har fått förtroendet att hämta bröd på fredagar.

Resilience center

Under våren 2015 blev vi intervjuade av Resilience Center, Stockholms universitet. Vårt deltagande har fortsatt under 2016 då vi som ett av flera projekt varit del av ett EU-projekt, ARTS-projektet. Under året deltog vi i flera träffar bla på Stockholms Universitet, där vi hade tillfälle att träffa andra utvalda omställningsinitiativ såsom Refo, Rosendals trädgård, BERAS-internationell, Matlust, mfl.  ARTS-projektet resulterade i en ”Färdplan med strategier för alla omställare i Stockholm”. Där beskrevs bla vårt projekt som ett initiativ för social hållbarhet, minskad segregation, klimatsmart mat, såväl som regional resiliens.

 Blå vägen

Vi har fortsatt samarbete med Blå vägen. Anne-Marie har försökt få till ett möte med Blå vägen för att diskutera visioner och hur ev fondmedel från EU, som Ulla –Mai sagt sig vilja söka tillsammans med bl aDGF och en lång radda andra organisationer, ska fördelas. Dock blev det inget möte under 2016 p g a Ulla-Mai inte hade tid. Däremot kom Ulla-Mai och en person till från Blå vägen och gjorde en blixtvisit  under sommaren utan att hälsa på ungdomsledarna, gick in i redskapsboden och kollade. Dock har vi inte hört några kommentarer från Blå vägen om vad de observerat vid tillfället.

Föreningen Hem

Rafael och Anne- Marie har blivit medlemmar i Föreningens HEM, dels som stöd dels som ett sätt att utveckla samarbete eftersom vår förening också är intresserad av att hjälpa bl.a. EU migranter. Vi brukar få kallelse att delta i deras styrelsemöten varannan vecka på tisdagar om vi kan.

Norra Järva stadsdelsråd

Vi har fortsatt våra kontakter med Norra Järvas stadsdelsråd. Vi har fortsatt att ta upp frågor om gröna jobb och stadsodling på Järvafältet. Vi brukar delta aktivt i vissa offentliga aktiviteter som föreningen brukar kalla till.

Wikimedia

Vår förening har intresse att utveckla aktiviteter för att lära känna och använda alla de möjligheter för informations hantering som Wikimedia förening erbjuder. Hittills har Rafael varit kontaktperson för Wikimedia. Under 2016 har vi inte haft så mycket samarbete men Rafael håller kontakt.

Peruanos en Suecia

Vår förening har hjälpt och sponsrat aktiviteter som Peruanos en Suecia(Peruaner i Sverige) har

arrangerat.  T.ex. hjälp med ansökan om polistillstånd för politiska demonstrationer, och bidrag med

 mat, m.fl. Peruanos en Suecia har även haft möten i vår tillfälliga lokal på Finlandsgatan 40.

Under 2016 var ett syfte med samarbetet att försöka få vänsterkrafterna i Peru att enas inför valet. 

Samarbete med bönder i Norrtälje

Vår kontakt med Christer och Esbjörn i Utål, Norrtälje har fortsatt under 2016. Föreningens traktor är nu forslad till böndernas verkstad och vi ska få hjälp med att göra i ordning den.

Klimatsverige

Vår förening är medlem i Nätverket KlimatSverige från starten för tre år sedan. Under 2016 och även tidigare har Rafael varit vår representant i nätverket.

Torbjörn Vennström som sitter i samordningsgruppen för nätverket och aktiv i föreningen Klimataktion har även hjälpt oss att starta det medborgarförslag som kommer att presenteras till Kista-Rinkeby stadsdelsnämnden och andra instanser.

Övriga klimat- och miljöfrågor

Några från föreningen har deltagit i en demonstration ”Vägs ände” som protesterade mot bygget av Förbifart Stockholm.

 

2016-02-14

Styrelsemöte

2016-02-25

Styrelsemöte

2016-03-06

Styrelsemöte

2016-03-20

Styrelsemöte

2016-04-21

Styrelsemöte

2016-05-04

Styrelsemöte

2016-05-08

Styrelsemöte

2016-05-22

Styrelsemöte

2016-11-19

Extraårsmöte

 

 

4 söndagar i sept – okt

skördefest

Odlingsgruppens möten under odlingssäsongen, ett antal