Kallelse till ett politiskt möte för förändring i Perú

Fredagen den 30 september 2022

Lokal: ABF-Stockholm (Sveavägen 41)

Som vi vet är situationen i Peru ganska förvirrande och komplicerad. Därför vi kallar alla intresserade, speciellt ungdomar, att vara med i ett politiskt möte för att bl.a. lyssna, diskutera och utveckla konkreta åtgärder från Sverige för att påverka lägget i Perú.

Dagordning:

1.- Kort inledning om det politiska läget i Peru. Deltar representanter från gruppen RACIPERU och ordförande från föreningen för Den GULLIGA Folkrörelsen(DGF) (ca.20 minuter)

2.- Fria ord för information och diskussion omkring den peruanska politiska läget nu.(ca. 60 minuter)

3.-Presentation av Red Alternativa de Comunicación Intelligente (RACI) inriktade till Peru. Och möjligheten att arrangera ett uppträdande av en peruansk artist som heter Margot Palomino. Hon kommer snart till Sverige.( ca. 10 minuter)

4.- Beslut om konkreta  uppgifter?

Mer information finns i www.gulliga .se

Eller kontakta  oss gärna:

Oliver på spanska: 0736838096

Rafael både på spanska och svenska: 0703411143

 

 

Länge leve Sandra Mandell ! (snart kommer en artikel om henne)