Välkommen

OBS! följ gärna meny uppe för att läsa  webbplatsen! vänster funkar inte bra än.

Las mer om oss Här: http://www.gulliga.se/Dokument       Hjälpa oss gärna genom vårt nya Swish nummer från Nordea = 1231167832   

Nyheter september 2022

1.- Kallelse till flera politiska möten för förändring i Perú

Nästa möte :fredagen den 7 oktuber2022  kl.17:30 

Lokal: ABF-Stockholm (Sveavägen 41)

Som vi vet är situationen i Peru ganska förvirrande och komplicerad. Därför vi kallar alla intresserade, speciellt ungdomar, att vara med i ett politiskt möte för att bl.a. lyssna, diskutera och utveckla konkreta åtgärder från Sverige för att påverka lägget i Perú.

Dagordning:

1.- Kort inledning om det politiska läget i Peru. Deltar representanter från gruppen RACIPERU och ordförande från föreningen för Den GULLIGA Folkrörelsen(DGF) (ca.20 minuter)

2.- Friord för information och diskussion omkring den peruanska politiska läget nu.(ca. 60 minuter)

3.-Presentation av Red Alternativa de Comunicación Intelligente (RACI) riktade till Peru. Och möjligheten att arrangera ett uppträdande av en peruansk artist som heter Margot Palomino. Hon kommer snart till Sverige.( ca. 10 minuter)

4.- Beslut om konkreta  uppgifter?

Mer information finns i www.gulliga .se

Eller kontakta  oss gärna:

Oliver på spanska: 0736838096

Rafael både på spanska och svenska: 0703411143

OBS! den första mötet(30-09-2022) blev lyckad delvis  men antal deltagare var inte tillräcklig för att fatta viktiga beslut. Bjöd gärna dina kontakter till nästa möte!! 

 

 2.- Vår förening för DGF saknar Sandra Mandel!

Vår förra kassör(period 2020) Sandra Mandel avled hastigt och oväntat 4/9, söndagen före valet. Sandra var socialdemokrat med hjärtat till vänster, en inspirerande kämpe i flera föreningar inte minst i bostadskampen. Hon stöttade också många människor privat. Hon lämnar ett stort tomrum efter sig och vi i GULLIGA föreningen saknar henne mycket.

Sandra Mandel begravs den 7 oktober kl 14:00 i Husbykyrkan (Bergengatan 18).

Kl 15:15 blir det en minnesstund i Folkets Husby (Edvard Griegsgången 16). På minnesstunden kan den som vill hålla ett litet tal om Sandra. Det kommer att finnas musik, blommor, möjlighet att fika tillsammans. (Man kan komma när det passar fram till kl 19).