Ny vision för Hästa gårds framtid  (Version Rafael130325)

Varför en ny vision?

Jag har sett situationen i Hästa gård ganska kaotiskt, i alla fall i de senaste tre åren jag odlade grönsaker på ”Akalla eko-odling”, trots att det var endast en hektar av 185 i hela gården. Det är vanligt att se hur folk som har jobbat på gården hamnar i motsägelsefulla tänkande och agerande, och det förekommer mycket personal omsättning.

Trafikkontoret och andra kontor i kommunen har också haft en förvirande ställningstagande i vissa sammanhang och dåligt kontroll på det som händer i Hästa. Den nya administrationen verkar som att prioriterar på insatser som riktar sig till att uppnå bättre ekonomisk lönsamhet som inte alltid stämmer med lönsamhet för hela samhället.

Det finns säkert många visionärer för att utveckla hela Järvafältet men de flesta förutsäger att samhället ska utveckla ungefär i en stabil form eller takt, utan att drabbas av olika kriser. Min vision är mest för att uppmuntra omställningsrörelsen mot ett hållbart samhälle, med Järvafältet som en stor resurs. 

 Efter mina 12 års universitets studier har jag lärt mig en hel del i olika ämne. Men i detta sammanhang vill jag diskutera möjligheten att ifrågasätta 4H konceptet för att det är förlegad och t.o.m onyttig för omställningsrörelsen. Därför vill jag ersätta med något bättre koncept  baserat på Gardners teori om de Multipla Intelligenserna(MI-teorin)

Jag och MI-teorin

Jag har under mina studier vid Stockholms universitet hittat en användbar teori som beskriver våra förmågor som människor och det som vi behöver för att må bra och utveckla oss både individuellt och kollektivt. Dessutom teorin är tillämpbar universellt. Det handlar om teori om ”De multipla intelligenserna” som skapades av Howard Gardner.

Teorin känner jag till och försökt tillämpa i en multimedia produktion som min grupp kallade för ”intelligensernas hus”. Tyvärr har jag inte kunnat utveckla vidare p.g.a mina resursbrister och andra svårigheter i livet. För att veta mer om den här teorin räcker det att googla t.ex. som multiple intelligens, finns även illustrerade presentationer med fina bilder.

Vad är 4H?

I 4H koncept finns ett bra innehåll som säkert utvecklades med en bra intention och genomtänkt vision i sin tid, för att hjälpa barn att utveckla sig mot någon sort naturälskare för livet, vecka intresse för den gröna näringen och påverka  samhällsutveckling mot  en bättre värld som passade med den växande industrisamhället. I wikipedia står 4H är en partipolitiskt och religiöst obunden, internationell organisation för barn och ungdomar. 4H startades i Springfield i Ohio år 1902 och finns i dag i ett 80-tal länder. här: http://sv.wikipedia.org/wiki/4H

Vad är tio intelligenser (10 I) koncept?

Enligt Gardner finns åtta tidliga och definierade intelligenser, Språk, Logisk-matematisk, Spatial, Intrapersonell, interpersonell, Kroppslig, Musikalisk, Natur.

I senare tillfälle påstår Gardner att det finns en nionde intelligens som är inte helt klar och definierad som han kallar för Existentiell Intelligens. Jag och han hade kontakt och diskussioner om den nionde intelligensen när vi åt lunch tillsammans vid Lärarhögskolan och på nätet. Vi kom överens att i Sverige denna intelligens skulle kallas bäst som ” Ideologisk Intelligens” men i USA som ”Existentiell Intelligens”. Alltså kan man enas och kalla, den nionde intelligensen för Ideologisk/existentiell intelligens som gäller i hela världen. Genom denna intelligens lan man dra en slutssats att politik och religion har många likheter. Jag kan påstå att religion är gammalmodig politik eller politik är den moderna religionen. Alltså båda två kan användas för att svara de existentiella frågorna.

Den Tionde Intelligens jag som har hittat på. Denna intelligens följer inte de förutsättningarna som Gardner utvecklade för att kalla för en intelligens. Den kallar jag för Projekt Intelligens. Projekt Intelligens kan man sammanfatta som en sort förmåga att tillämpa en eller flera av de nio multipla intelligenserna för att uppnå ett mål.

Alltså ett projekt kan använda en eller flera intelligenser samtidigt i olika grad och/eller nivåer för att uppnå ett mål eller del mål.

 I Hästa gårds sammanhang skulle användas naturintelligens som ledande. De andra intelligensernas kan användas i olika nivåer och grader beroende på varje projektmål.

Enligt min tolkning av Gardners teori, omfattar naturintelligens förmågan att identifiera, förstå, tolka och förutsäga naturens krafter vilka påverkar människors och andra varelsers levnadsvillkor. Förmågan att se helheten, hitta samband mellan beståndsdelar och helheten, att leva miljövänligt för att hålla den ekologiska balansen är tecken på behärskande av denna intelligens.

Exempel på människor som behärskar denna intelligens: bönder, ekologer, biologer, agronomer, miljöaktivister, veterinärer, meteorologer, världsomseglare, sjömän, djurskötare, stamfolk, m.fl.

Hur man främjar inlärning:

- Exkursioner i naturen

- Experimentera

- Fråga för att finna mönster

- Ordna och systematisera

- Skapa ordning i kaos

- Se likheter och släktskap

- Jämför en ekologiskt produkt med andra icke-ekologiska och hitta skillnaderna

- Läs eller lyssna om ekologi som vetenskap och granska kritiskt människornas roll i naturen.

- Odla växter hemma eller ute och skaffa dig husdjur

- Titta på TV eller andra medier om naturvetenskapliga program

- Läs om evolutions teori och hitta samband i verkligheten omkring dig

Exempel på stimulerande gruppaktiviteter:

- Identifiering av personer som behärskar denna intelligens i gruppens aktivitetsområde

- Studiebesök till bönder, museer, koloniodlingsområde, etc.

- Lära sig om ekologi och bilda projektgrupper för att tillämpa dem i praktiken

- Tillämpning av ekologiska lösningar för att försöka lösa åtminstone miljöfrågor som finns i gruppens aktivitetsområde.

- Studiecirklar för att skapa hundratals projektidéer genom att hämta inspiration i böcker som ”handbok för vardagsekologi”

- Tillämpa de ekologiska lösningarna kreativt på alla område

Tänk på att det, för att driva projektgrupp för denna intelligens, kan behövas: En plats med stimulerande material såsom växter, djur, växthus och mark.

Huvudmålet i Hästa gårdsverksamhet kan vara prioritering av alla insatser eller aktiviteter som uppmuntrar utveckling av naturintelligens, men sammankopplade till andra sorter av intelligenserna.

Hästa gård skulle förvandlas till ett centrum för, lärande, kunskapsskapande, rekreation, hälsa, matproduktion, inspirations källa för alla som vill flyta till landsbygden. Verksamheten skulle drivas i form av olika former projekt såsom permanent, tidsbegränsade, små,  stora och inriktade till olika människogrupper.

Ersätt 4H gård konceptet med  10 I Gård  

4H visionen tillhör annat historiskt sammanhang och verklighet i världen. Dessutom kommer från  USA som ett konkret land. Dessutom är USA inte en förebild för ett hållbart samhälle längre. Alltså behöver vi uppdatera 4H-visionen från 1902 till 10 I-visionen som passar i dagenssamhälle. Om vi uppdaterar 4H (hjärna, hand, hjärta och hälsa) enligt MI-teorin skulle räcka med 2H (Hjärna och hälsa), därför att hjärtat och handen styrs av hjärnan och funktionerna av dessa organer kan kopplas till Intra- och interpersonell Intelligens och respektive kroppslig intelligens.  

Det finns flera intelligenser(logisk-matematisk, musikaliska, språk, spatial, ideologisk) som inte påtalas i 4H konceptet som kan också bidra till mobilisering av krafter för att uppmuntra, sprida, utveckla Naturintelligen, som skulle vara ledande i Järvafältets olika projekt, värksamheter och sammanhang.

Just nu finns redan koloniträdgårdar eller liknande med kontrakt för 25 år kan man också börja med ett pilot projekt  för permakultur som kan börja med ”Akalla eko-odling”. Senare skulle vara nödvändigt att starta och utveckla flera projekt som gynnar både den lokala befolkningen och andra delar i hela Stor Stockholm.

En 10 I- gård skulle locka ganska lätt ungdomarna, som oftast har redan teoretiska grunder inom naturvetenskap, att engagera sig i natur intelligens utveckling i praktiska och tillämpade former genom t. ex.  projekt eller genom fritidsaktiviteter. Permakultur kan användas hand i hand med MI-teorin som ledtråd för att utveckla alla sorters projekt i Järvafältet.

Obs!

Denna är fortfarande en första version som kan utvecklas med er. Jag kan ställa upp för att presentera visionen med mer en detaljerad information, om intresse finns.

 Ring gärna Rafael på 070-34 111 43