FRAE:s manifest

( Rafaels förslag till ny fas i kampen för att rädda ”Akalla eko-odling”)

Bakgrund: Kronofogden har med uppdrag av Naturskog AB som arrenderar marken ochExploateringskontoret som backas av den borgerliga alliansen som regerar Stockholms kommun avhyst och stängt Akalla eko-odling igen, den verksamhet som har varit ett av de mest värdefulla lokala miljöinitiativen och mötesplatserna som Stockholm haft de senaste åren. Tillsammans odlade Järvabor 2 hektar mark och erbjöd workshops i permakultur och andra aktiviteter.för arbetslösa eller för människor med funktionshinder samt möjlighet till sammanhang och ett aktivt liv för pensionärer. Grundarna av Akalla eko-odling har sedan flera månader velat skriva ett kontrakt med kommunen och själva ta på sig ansvaret för hyran och drift för att fortsätta verksamheten

1.       Tyvärr har motståndarna mot odlingen därmed vunnit ett slag men kampen fortsätter. Vår förening och alla sympatisörer har ännu inte hunnit göra någon utvärdering av hela den turbulenta perioden omkring avhysningen. Men det är akut att fortsätta kampen för att rädda vår moderjord, genom att starta en ny fas av vårt omställningsalternativ. Trots att omkring 40 engagerade personer kom på tisdagsmorgonen och flera journalister var där och dokumenterade, blev avhysningen ett faktum. Och de stora massmedierna var systematiskt frånvarande i vår ”festliga” motstånd. Men åtta kaniner lyckades vara kvar genom att rymma instinktivt och sätta livet på spel!

2.       Den här nya fasen skulle ha till syfte att mobilisera så många som möjligt för att rädda de sex hjältemodiga kaninerna som fortfarande ockuperar och försvarar ”Akalla eko-odling”. Jag hade faktiskt en fin dröm som visade att kaninerna var också civiliserade och ropat på hjälp! Det var vackert som en animerad film, med kaniner som kunde tala. Det var sorgligt att se hur en del av vår föreningsmedlemmar slaktade kaninerna, pressade av kronofogdens hot om höga räkningar, och ville slakta allihopa i samband med avhysningen men som tur var rymde några kaniner. Och så sent som fredags(240114) ville kronofogden ta bort eller döda de som var kvar, men de har gömt sig undan i Permakulturbyggnads område, på så sätt har de klarat göra ett lyckat motstånd mot avhysningen hittills. Deras burar är brutalt uppeldade och förstörda. Tycker ni inte att det var värsta kränkning av animaliska rättigheter som vi alla gjorde?. Men den värsta var att både i lördags (250114) och i söndags jagades brutalt två kaniner till döds, troligen av Naturskogs personal. Det finns bevis för en av de som hette Kadafi (kolla vår live sändning här: https://bambuser.com/v/4303871)

3.       Jag tycker, efter en reflexion, att det är akut läge för att försvara våra kämpande kaninkamraters liv.  De levande kaninerna jag kallar för Ernesto, Rosa, Mikaela, Margaret, Chiang och Birgitta. De kommer säkerligen att dödassnart om vi inte gör någonting. Djurrättsaktivister har kontaktats och troligen snart dyker de upp för att försvara kaninerna aktivt.

4.        Jag föreslår att vi bildar omgående en ekocentristisk (motsats till antropocentristisk)front för att rädda kaninernas liv och kanske ”Akalla eko-odling”också. Jag föreslår att fronten ska kallas för Fronten för att Rädda Akalla Ekoodling (FRAE)där kaninerna står som den sex första ledande medlemmarna. Kanske lättare att komma ihåg namnet som ”Rafaels FRAE” eftersom jag som lanserar idén om den akuta ekocentristiska fronten. Om ni alla ansluter er och hjälper kan det bli en framgångsrik rörelse.

5.       Det behövs någon lokal eller mötesplats omedelbart för planering av kommande protester och folkmobilisering. Alla är välkomna att ansluta sig. Detta initiativ kommer säkerligen stödjas av Föreningen för DGF, och andra organisationer som var nära till Akalla eko-odling”. Men alla individuella medlemmar är också välkomna. I denna front kan man göra olika insatser för att uppnå målet. Det är dags att bryta vår antropocentristiska egoism och ta upp fajten för ett omställningsalternativ för att rädda allas moderjord, där människorna är bara en av dem, som hotas av detta globala mänskliga samhällssystem.  

6.       Jag bedjar alla mina bekanta och vänner att engagera sig så snabbt som möjlig på olika sätt. Men målet skulle vara mobilisera så många människor som möjligt för att rädda kaninerna och Akalla eko odling, som måste kulminera med en stor demonstration som kan vara till den 9 februari (rivnings dag av våra byggnader eller mot Exploateringskontoret) Kontakta mig gärna via mobil 070-341 11 43 eller e-post rafael05@yahoo.com.

Mvh Rafael