Försäljning/ekonomi

Under oktober och november 2021 har försäljningen gått ner eftersom skördesäsongen håller på att ta slut, men viss förtjänst har ändå kommit in till kassan. Drygt 7000 finns nu på föreningens konto. Kostnader för reparation och underhåll har uppstått, tex nya hjul till skottkärror, byggmaterial, verktyg mm.

Zapatisterna besökte Hjulsta ekoodling

Under fredagen den 1 october 2021 kom en delegation från zapatiströrelsen på besök på Hjulsta Ekoodling. Vår förening bjöd ”ekosocialistisk” lunch senare blev ett öppet samtal mellan  zapatisterna och 40-tal närvarande. Delegationen hade som syfte att utbyta erfarenheter av kamp och aktivism kring rätten till mark, kamp för klimat, ekonomisk- och social jämlikhet, jämställdhet och avkolonisering. Mer information finns hos Nyhetsbyrån Järva. Klick  på följande länk.

Vi deltog och sålde jordärtskockor på Climate Live i Kungsträdgården

Den 16 oktober var Rafael, Anne-Marie och Jennie på klimatfestivalen och delade ca 400 flygblad och sålde jordärtskockor. Det var ca tio välkända artister som uppträdde, varav fyra stycken kända samiska artister. Mer information om evenemanget kan man hitta på följande länk .

Rafael talade vid Town hall meeting i Husby träff

Vi deltog i Town Hall Meeting som arrangerades av the Global Village. Fastighets- och serviceregionrådet Charlotte Broberg (M), miljö och kollektivtrafikregionrådet Tomas Eriksson (Mp) och Gustav Hemming (C), tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd var där och skulle svara på frågor. Rafael inledde med att tala om guerillaodlaren och klimataktivisten Rafael Altez Calderon som talade om fördelarna med lokalt jordbruk och hur det kan bidra till en mer hållbar utveckling. Se denna länk

Möte om Hjulsta ekoodlings framtid

Fredagen den 20 november hade funnits ett möte i Spånga-Tensta stadsdelens lokal i Lunda. I mötet deltog representanter från Blåvägen(Ulla Maj, Thomas), föreningen för DGF(Rafael, Anne-Marie), Det gror i Betongen(Damir) och Spånga-Tensta Stadsledens representant (Jonas).

 Det viktigaste resultatet var en öppning för att arrendekontrakt ska delas mellan Blåvägen och annan partner som ska förvalta Hjulsta ekoodling. Vår förening och Det Gror i Betongen kommer att diskutera och samsas om sättet att driva verksamheten.

Vår Sekreterare får ett stipendium och åker till Peru

Tamya Viinikka som är vår nuvarande sekreterare har fått ett stipendium för att skriva en uppsats. I uppsatsen ingår ett två månaders fältarbete som ska utföras i Peru. Vi gratulerar henne och önskar lycka till.

Aktiviteter under Vinter

Eftersom kylan påverkar vår verksamhetet har vi bestämt bjuda våra sympatisörer via SMS om det händer något evenemang. Ni får gärna föreslå aktiviteter så vi ordnar. Det finns möjligheter att tända eld för att värma sig.