Läs mer om DGF här: www.gulliga.se/Dokument

kallelse till Extra årsmöte 19 nov 2016

 

Hej Alla Gulliga!

 

Nu är det dags för Extra årsmöte! 

Styrelsen i föreningen för Den GULLIGA Folkrörensen ()DGF) kallar till ett Extra årsmöte. Följande är texten till kallelse som skickar ordföranden till alla medlemar och sympatisörer.

Vi har extra årsmöte för att lämna en fullständig redovisning för 2015, det fattades några detaljer i den ekonomiska redogörelsen. Om 2016 kan vi säga att det har varit ännu bättre än 2015. Större yta att odla på och fler ungdomar som vi tagit hand om(81 stycken, förra året 45). Flera nya medlemmar. Konstfack har gjort tre små byggen till oss, bl a ett jättefint växthus och en vacker pergola   (ekosoferingsplats).

Det blir lördagen den 19  kl 15.00 på Hjulsta eko-odling. Efter samling troppar vi iväg till möteslokalen i närheten.

Vi bjuder på kaffe/te/saft och smörgås och hembakat.

Anmäl till Rafael (070 3411143)eller Anne-Marie(070 30 77 547) om du ämnar komma, senast den 14 nov. Eller svara på det här mejlet.

Vi kommer att behandla bl.a den ekonomiska redovisningen som inte blev komplett i årsmötet i mars, val av valberedning till nästa årsmöte och komplettering av styrelseposter. Vi skulle bl a behöva en styrelsemedlem som tar hand om medlemslistorna och annat administrativt arbete.

Dagordning kommer att finns på mötet. Motioner till årsmötet ska lämnas senaste den  14 nov.

Du som vill ha rösträtt men inte blivit medlem än, kan betala 100 kr till pg 66  49 66-9 eller

 bg 156-7304 senast 18 nov. Det gäller då som medlemsavgift för hela 2017 också, givetvis.

Väl mött den 19:e nov!!!

 

/Anne-Marie Grave, ordförande/

 

 

Adressen (Tenstavägen 103) kan hittas i denna länk:

https://www.google.se/maps/place/Hjulsta/@59.3956301,17.8827575,531m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x465f9fa8e6e80927:0xdade5bb231e11c5e!8m2!3d59.3958263!4d17.885631

 Om du åker bil kan du komma in via en ingång till koloniområdet som finns mittemot Tenstavägen 106

Om du vill läsa mer om vår verksamhet kan du också läsa på vår facebooksida DGF:s facebooksida