De senaste åtta månaderna har det hänt ganska mycket.  Men den viktigaste delen som vill vi minnas kan vara följande händelser:

Kallelse till årsmöte (2022)

Härmed kallar ordföranden i Föreningen för Den GULLIGA Folkrörelsen(DGF) till årsmöte

Datum: Lördagen den 06-maj-2023,

Tid: 15:00

Plats: Hyresgästföreningens lokal i Hjulsta

Dagordning

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Fastställande av röstlängd
 • 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • 4 Val av protokolljusterare och rösträknare
 • 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 • 6 Fastställande av dagordningen
 • 7 Behandling av verksamhetsberättelse(. Läs gärna i följande länkar:

https://gulliga.se/images/AM2023/JuntosDokMte2022_Page_1.jpg

https://gulliga.se/images/AM2023/JuntosDokMte2022_Page_2.jpg

https://gulliga.se/images/AM2023/JuntosDokMte2022_Page_3.jpg

 • 8 Förenklad ekonomisk berättelse. Läs gärna i följande länkar:

 

 • 9 Revisionsberättelse
 •  
 • 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 11 Fastställande av medlemsavgifter
 • 12 Fastställande av verksamhetsplan för 2023. Läs gärna i följande länkar:

https://gulliga.se/images/AM2023/JuntosDokMte2022_Page_4.jpg

https://gulliga.se/images/AM2023/JuntosDokMte2022_Page_5.jpg

 • 13 Fastställande av ekonomisk plan för 2023 (bara för diskussion)
 • 14 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner (som inkom 1 vecka i förväg)
 • 13 Val av (valberedning kommer med förslag)
 1. ordförande på ett år
 2. ledamöter på två år
 3. suppleant på ett år
 4. revisor jämte suppleant på ett år
 5. valberedning på ett år
 6. Övriga poster(mötet får bestämma)
 • 14 Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6
 • 15 Mötes avslutande.

 

 

Sandra gick bort men lever hos oss oktober 2023

Unden oktober 2023 gick Sandra Mandell bort totalt  oväntat.  Allting började med en olycka som blev mer och mer komplicerad. Detaljer vet vi inte om hennes hälsotillstånd. Men alla vet att hon var superaktiv i olika föreningar och i vår förening blev hon kassör 2021. Sandra var en engagerad kassör och älskade GULLIGA visionen och hon lovade att ta ordförandeposten om exempelvis  Rafael försvann från Sverige. Minnesstunden var fredagen den 7 oktober i Husby Folkets Hus där Rafael höll en kort tal för att hedra vår f.d. kassör.

 Margot Palomino 4 november 2022

Vår förening i sammarbete med andra peruanska vänsteraktivister i Stockholm medarrangerade ett Sverige besök av en ”progressiv ” peruansk kvinnlig artist som heter Margot Palomino. Hon uppträde i  kafé ”Karl marx”. Rafael uppträde med en kort tal på ”quechua”(inka språk)

 Kallelse till politiska möten för förändring i Perú

Nästa möte :fredagen den 21 oktober 2022  från kl.17:30 till 20  

Lokal: ABF-Stockholm (Sveavägen 41)

 Som vi vet är situationen i Peru ganska förvirrande och komplicerad. Därför vi kallar alla intresserade, speciellt ungdomar, att vara med i flera politiska möte för att bl.a. lyssna, diskutera och utveckla konkreta åtgärder. 

Dagordning för fredagen den 21 oktuber2022:

1) Organisering av studie cirklar (17:30- 1830 horas) Oliver och RACI-gruppen föreslår de viktigaste ämnen för studie cirklar.

2) Presentation och diskussion om det politiska läget i Peru (Jesus Huaman presenterar på ca. 45 minuter) Sedan alla får delta i en diskussion och ge konkreta förslag för att utveckla alternativa till aktiviteter som kan påverka politiken både i Sverige och Peru.

Några Konkreta förslag till diskussionen är:

 1. a) Deltagande  på en konsert med  Margot Palomino i Cafe carlos Marx: Margot som är på besök i Sverige den 4 november 2022.
 2. b) Mobilisering för att utveckla projekt för och med ungdomar som vill påverka det politiska läget i Peru.

För mer information ring: Oliver på spanska: 0736838096 och Rafael både på spanska och svenska: 0703411143

Wikimedias möte om ideologi

Onsdagen den 9 november arrangerade Wikimedia Sverige ett diskussionsmöte för att granska och uppdatera föreningens ideologi. Rafael har varit fysisk deltagande i mötet, för att ämnet är relevant för vår förening och det framtida samhället.

 

Årsmöte för år 2021

Årsmötet utfördes söndagen den 04 december. Trots att mötet blev försenad,  p.g.a. förseningar med dokumentationen, speciellt de ekonomiska dokument, blev det en succé. Deltagare var ca 15 personer och vi avslutade med en fest. Detaljer om årsmötet kan man läsa i vår dokumentation såsom: Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan resultatrapport, balansrapport och protokollet.

Närmande till föreningen Nordbruk

Vår förening har startat en nära samarbete med föreningen NORDBRUK eftersom vi har ungefär samma syfte för framtiden, att uppmuntra och utveckla småskalig livsmedelproduktion för omställning. Genom Rafael som ordförande har, vår förening, blivit medlem i Nordbruk. Troligen kommer vi att arrangera några evenemang tillsammans. Rafael deltog i Nordbruks årsmöte söndagen den 23 april 2023.

 

Stöd till peruanska folkets kamp

Efter en kamouflerad kupp, med hjälp av militärer och USA , tisdagen den 6 december i Peru har alla våra latinamerikanska medlemar varit aktiva i solidaritetsverksamhet.

Vi arrangerade/medarrangerade flera evenemang, såsom två demonstrationer framför peruanska ambassaden, två demonstrationer i Sergels torg och medfinansierade en turné av Lourdes Wanka i Skandinavien.  Vår infrastruktur i Hjulsta har varit tillgänglig för demonstrationerna.

Lourdes Wanka  besöker Hjulsta ekoodling

Lourdes Wanka informerar om det peruanska politiska läget efter den militära kuppen. Hon är ledare för FENMUCARINAP en facklig organisation som förenar arbetande kvinnor och som tillhör urbefolkningen i Peru.  Hon har varit gäst i vår odling plats där hade vi ett evenemang som kallas för K`hoa ceremoni ledda av två kvinnliga schamaner.  Datumet var söndagen den 19 februari 2023

 

Träff med Ania Öst

Anita har varit aktiv i olika evenemang med forskaren och arkitekten Ania Öst och hennes elever från KTH. Både Damir och Anita bjöds in som medverkande från Järva med kunskap om stadsodlingsinitiativ. Avsikten var att inspirera en grupp mastersstudenter i deras arbete med modeller och förslag om utveckling av närodlat i Hästa Gård, Vision Järva. Förslagen kommer att visas på en utställning i Husby konsthall den 15- 18 maj.  

Anita och Rafael har varit i ett möte 31 mars med Ania Öst och tre andra arkitekter som har bildat ett företag som heter GAIA Arkitektur.

 

Vision om DEKO-gårdar utvecklas  

Initiativ tagaren till en vision som kallas för ”Dynamiska Ekoenheter för Klimat och Omställning” är Rafael med hjälp av flera intresserade och även Artificiell Intelligens.

Visionen presenterades  av Rafael i ett evenemang som handlade om Ekologiska Odlingar som arrangerades av Sveriges Lantbruks Universitet (SLU) i Ultuna Tisdagen den 1 december 2022.

Den första preliminar innehållet är redan spikad och snart kommer att publiceras. Mer information kommer.

Besök till Stockholmsmässan

Rafael har varit i trädgårdsmässan i Älsvsjö. Syftet har varit att få lite uppdateringar och kontakta några samarbetspartner för föreningen. Resultatet behöver inte redovisas men kan man nämna två viktiga: Rafael har köpt ett billigt hjul till vår skottkära och kontaktat annan förening som liknar Nordbruk som heter ”Förbundet Sveriges Småbrukare”.  Vi kommer att kontakta dem för samarbete i framtiden.

 

Odlingssäsongen är på gång

Nästan som förra året vår odlings verksamhet är på gång. Under april har vi börjat med vissa uppgifter såsom städ, reparationer, inköp och planering. Under maj har vi börjat med förodlingar och preparation av mark. Samtidigt bygger vi vårt kök/förråd och annat utrymme med flera syften.

Vi förberedder oss för att hämta vår ”Grålle traktor”som väntar på oss reparerad med nya hjul i Norrtälje. Men vi efterlyser tillbehör till vår traktor eftersom vi förlorade med avhysning från ”Hästa gård.”