Datum och tid: söndagen den 17 december 2023 klockan 15:00

Plats: en lokal som ligger i Garvargatan 9 nb (vid Kungsholms Torg), T-bana Rådhuset. Det går hitta från båda utgångar. Hitta först Hantverksgatan korsa detta och promenera till en parallell gata som heter Garvargatan. 

 Kolla gärna adressen innan du kommer på nätet eller be om att någon hämtar dig vi T-banna.

Dagordningen för mötet kan läsas i den har länken 

Kallelse till kompletterande årsmöte (2022)

Härmed kallar ordföranden i Föreningen för Den GULLIGA Folkrörelsen(DGF) till kompletterande årsmöte

Datum: söndagen den 17 december 2023 klockan 15:00

Plats: en lokal som ligger i Garvargatan 9 nb (vid Kungsholms Torg), T-bana Rådhuset. Det går hitta från båda utgångar. Hitta först Hantverksgatan korsa detta och promenera till en parallell gata som heter Garvargatan. 

Dagordning

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Fastställande av röstlängd
 • 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • 4 Val av protokolljusterare och rösträknare
 • 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 • 6 Fastställande av dagordningen
 • 7 Behandling av verksamhetsberättelse(Tidigare behandlad endast för uppdatering)Läs gärna i följande länkar:

https://gulliga.se/images/AM2023/JuntosDokMte2022_Page_1.jpg

https://gulliga.se/images/AM2023/JuntosDokMte2022_Page_2.jpg

https://gulliga.se/images/AM2023/JuntosDokMte2022_Page_3.jpg

 • 8 Förenklad ekonomisk berättelse.

 

 

 • 9 Revisionsberättelse
 •  
 • 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 11 Fastställande av medlemsavgifter
 • 12 Fastställande av verksamhetsplan för 2023. Läs gärna i följande länkar:

https://gulliga.se/images/AM2023/JuntosDokMte2022_Page_4.jpg

https://gulliga.se/images/AM2023/JuntosDokMte2022_Page_5.jpg

 • 13 Fastställande av ekonomisk plan för 2023 (bara för diskussion)
 • 14 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner (som inkom 1 vecka i förväg)
 • 15 Val av (behandlad endast för uppdatering)
 1. ordförande på ett år
 2. ledamöter på två år
 3. suppleant på ett år
 4. revisor jämte suppleant på ett år
 5. valberedning på ett år
 6. Övriga poster(mötet får bestämma)
 • 14 Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6
 • 15 Mötes avslutande.
 • OBS!: och fest för att fira både födelsedagar, Jul Och Nytt år i förskott