Med ett ord kan jag säga att det hela evenemanget har blivit en succé, eftersom vi har startat ett nytt sätt att kämpa för omställningsrörelser, med direkta aktioner på torget och skapat debatt även i riksdagen med Permakultur som ett intressant alternativ.

Den här gången vill jag nämna bara några positiva sidor av hungerstrejken:

Mobilisering av människor för ett mål, ”Rädda Akalla eko-odling”, vilket är ganska nära att uppnås. Det har bildats en lokal ekonomisk Förening (huvudman) som kommer att kanalisera odlingen i framtiden, denna förening kommer att bestå av både andra föreningar och privata intressenter som kan bidra på olika sätt till odlingen på kort sikt.

Vår lista, med kontaktuppgifter, på över 800 personer(nästan 10% av Akalla befolkningen) som har undertecknat vår kallelse för att ”Rädda Akalla eko-odling” kan också användas som referens för att bedöma de potentiella möjligheterna att mobilisera folk lokalt och även glokalt . De ekonomiska och materiella bidrag till hungerstrejken som motsvarar minst 5000 kronor är också tecken på att det lönar sig att kämpa.

En annan grupp av personer jobbar för att bilda en ny stiftelse som kommer att driva ett större projekt som troligen kommer att kallas för ”Centrum för folkbildning i ekologisk odling och permakultur i Akalla”. Detta stöds på olika nivåer, lokalt, regionalt och i  riksdagen.

Andra organisationer såsom Permakultur Sverige, Earthship Sweden, Megafon(ungdomsgrupp av aktivister i husby), Vänsterpartiet, Blåvägen och andra föreningar, har visat öppet stöd och vilja för samarbete i framtiden.

Besök av två Riksdagsmän och Jens Holm(V) för att visa öppet stöd till hungerstrejken. Bodil Zevallos (MP) har också skrivit ett positivt brev till alla riksdagsmän. Vilket har skakad riksdagen, som en varning, från en liten gräsrotsfolkrörelse med bra vision och initiativ (Föreningen för Den GULLIGA Folkrörensen DGF) som vågar ta striden på torget för ett lokalt omställningsalternativ, trots vinterkylan. Kolla på livesändningar här:

 del 1 http://bambuser.com/v/3474386

Del 2  http://bambuser.com/v/3474397)

Jag (Rafael), under den pågående hungerstrejken har lanserat en preliminär version av en ”Ny vision för Hästa gård”( läs mer på: http://www.gulliga.se/index.php/nyheter) Vilket betyder att vi har börjat se lösningen på ”Rädda Akalla eko-odling” i ett större perspektiv och på en högre teoretisk nivå.

Mer detaljerade analys för de två första veckor finns redan på http://www.gulliga.se/index.php/nyheter . Men Föreningen för DGF kommer att utvärdera hungerstrejken bättre, ganska snart.

Ekologisk mat och permakultur åt folket!

 Kampen fortsätter! 

Mvh

Rafael