Datum och tid: söndagen den 17 december 2023 klockan 15:00

Plats: en lokal som ligger i Garvargatan 9 nb (vid Kungsholms Torg), T-bana Rådhuset. Det går hitta från båda utgångar. Hitta först Hantverksgatan korsa detta och promenera till en parallell gata som heter Garvargatan. 

 Kolla gärna adressen innan du kommer på nätet eller be om att någon hämtar dig vi T-banna.

Dagordningen för mötet kan läsas i den har länken 

Kallelse till kompletterande årsmöte (2022)

Härmed kallar ordföranden i Föreningen för Den GULLIGA Folkrörelsen(DGF) till kompletterande årsmöte

Datum: söndagen den 17 december 2023 klockan 15:00

Plats: en lokal som ligger i Garvargatan 9 nb (vid Kungsholms Torg), T-bana Rådhuset. Det går hitta från båda utgångar. Hitta först Hantverksgatan korsa detta och promenera till en parallell gata som heter Garvargatan. 

Dagordning

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Fastställande av röstlängd
 • 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • 4 Val av protokolljusterare och rösträknare
 • 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 • 6 Fastställande av dagordningen
 • 7 Behandling av verksamhetsberättelse(Tidigare behandlad endast för uppdatering)Läs gärna i följande länkar:

https://gulliga.se/images/AM2023/JuntosDokMte2022_Page_1.jpg

https://gulliga.se/images/AM2023/JuntosDokMte2022_Page_2.jpg

https://gulliga.se/images/AM2023/JuntosDokMte2022_Page_3.jpg

 • 8 Förenklad ekonomisk berättelse.

 

 

 • 9 Revisionsberättelse
 •  
 • 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 11 Fastställande av medlemsavgifter
 • 12 Fastställande av verksamhetsplan för 2023. Läs gärna i följande länkar:

https://gulliga.se/images/AM2023/JuntosDokMte2022_Page_4.jpg

https://gulliga.se/images/AM2023/JuntosDokMte2022_Page_5.jpg

 • 13 Fastställande av ekonomisk plan för 2023 (bara för diskussion)
 • 14 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner (som inkom 1 vecka i förväg)
 • 15 Val av (behandlad endast för uppdatering)
 1. ordförande på ett år
 2. ledamöter på två år
 3. suppleant på ett år
 4. revisor jämte suppleant på ett år
 5. valberedning på ett år
 6. Övriga poster(mötet får bestämma)
 • 14 Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6
 • 15 Mötes avslutande.
 • OBS!: och fest för att fira både födelsedagar, Jul Och Nytt år i förskott

 

 

De senaste åtta månaderna har det hänt ganska mycket.  Men den viktigaste delen som vill vi minnas kan vara följande händelser:

Kallelse till årsmöte (2022)

Härmed kallar ordföranden i Föreningen för Den GULLIGA Folkrörelsen(DGF) till årsmöte

Datum: Lördagen den 06-maj-2023,

Tid: 15:00

Plats: Hyresgästföreningens lokal i Hjulsta

Dagordning

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Fastställande av röstlängd
 • 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • 4 Val av protokolljusterare och rösträknare
 • 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 • 6 Fastställande av dagordningen
 • 7 Behandling av verksamhetsberättelse(. Läs gärna i följande länkar:

https://gulliga.se/images/AM2023/JuntosDokMte2022_Page_1.jpg

https://gulliga.se/images/AM2023/JuntosDokMte2022_Page_2.jpg

https://gulliga.se/images/AM2023/JuntosDokMte2022_Page_3.jpg

 • 8 Förenklad ekonomisk berättelse. Läs gärna i följande länkar:

 

 • 9 Revisionsberättelse
 •  
 • 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 11 Fastställande av medlemsavgifter
 • 12 Fastställande av verksamhetsplan för 2023. Läs gärna i följande länkar:

https://gulliga.se/images/AM2023/JuntosDokMte2022_Page_4.jpg

https://gulliga.se/images/AM2023/JuntosDokMte2022_Page_5.jpg

 • 13 Fastställande av ekonomisk plan för 2023 (bara för diskussion)
 • 14 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner (som inkom 1 vecka i förväg)
 • 13 Val av (valberedning kommer med förslag)
 1. ordförande på ett år
 2. ledamöter på två år
 3. suppleant på ett år
 4. revisor jämte suppleant på ett år
 5. valberedning på ett år
 6. Övriga poster(mötet får bestämma)
 • 14 Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6
 • 15 Mötes avslutande.

 

 

Sandra gick bort men lever hos oss oktober 2023

Unden oktober 2023 gick Sandra Mandell bort totalt  oväntat.  Allting började med en olycka som blev mer och mer komplicerad. Detaljer vet vi inte om hennes hälsotillstånd. Men alla vet att hon var superaktiv i olika föreningar och i vår förening blev hon kassör 2021. Sandra var en engagerad kassör och älskade GULLIGA visionen och hon lovade att ta ordförandeposten om exempelvis  Rafael försvann från Sverige. Minnesstunden var fredagen den 7 oktober i Husby Folkets Hus där Rafael höll en kort tal för att hedra vår f.d. kassör.

 Margot Palomino 4 november 2022

Vår förening i sammarbete med andra peruanska vänsteraktivister i Stockholm medarrangerade ett Sverige besök av en ”progressiv ” peruansk kvinnlig artist som heter Margot Palomino. Hon uppträde i  kafé ”Karl marx”. Rafael uppträde med en kort tal på ”quechua”(inka språk)

 Kallelse till politiska möten för förändring i Perú

Nästa möte :fredagen den 21 oktober 2022  från kl.17:30 till 20  

Lokal: ABF-Stockholm (Sveavägen 41)

 Som vi vet är situationen i Peru ganska förvirrande och komplicerad. Därför vi kallar alla intresserade, speciellt ungdomar, att vara med i flera politiska möte för att bl.a. lyssna, diskutera och utveckla konkreta åtgärder. 

Dagordning för fredagen den 21 oktuber2022:

1) Organisering av studie cirklar (17:30- 1830 horas) Oliver och RACI-gruppen föreslår de viktigaste ämnen för studie cirklar.

2) Presentation och diskussion om det politiska läget i Peru (Jesus Huaman presenterar på ca. 45 minuter) Sedan alla får delta i en diskussion och ge konkreta förslag för att utveckla alternativa till aktiviteter som kan påverka politiken både i Sverige och Peru.

Några Konkreta förslag till diskussionen är:

 1. a) Deltagande  på en konsert med  Margot Palomino i Cafe carlos Marx: Margot som är på besök i Sverige den 4 november 2022.
 2. b) Mobilisering för att utveckla projekt för och med ungdomar som vill påverka det politiska läget i Peru.

För mer information ring: Oliver på spanska: 0736838096 och Rafael både på spanska och svenska: 0703411143

Wikimedias möte om ideologi

Onsdagen den 9 november arrangerade Wikimedia Sverige ett diskussionsmöte för att granska och uppdatera föreningens ideologi. Rafael har varit fysisk deltagande i mötet, för att ämnet är relevant för vår förening och det framtida samhället.

 

Årsmöte för år 2021

Årsmötet utfördes söndagen den 04 december. Trots att mötet blev försenad,  p.g.a. förseningar med dokumentationen, speciellt de ekonomiska dokument, blev det en succé. Deltagare var ca 15 personer och vi avslutade med en fest. Detaljer om årsmötet kan man läsa i vår dokumentation såsom: Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan resultatrapport, balansrapport och protokollet.

Närmande till föreningen Nordbruk

Vår förening har startat en nära samarbete med föreningen NORDBRUK eftersom vi har ungefär samma syfte för framtiden, att uppmuntra och utveckla småskalig livsmedelproduktion för omställning. Genom Rafael som ordförande har, vår förening, blivit medlem i Nordbruk. Troligen kommer vi att arrangera några evenemang tillsammans. Rafael deltog i Nordbruks årsmöte söndagen den 23 april 2023.

 

Stöd till peruanska folkets kamp

Efter en kamouflerad kupp, med hjälp av militärer och USA , tisdagen den 6 december i Peru har alla våra latinamerikanska medlemar varit aktiva i solidaritetsverksamhet.

Vi arrangerade/medarrangerade flera evenemang, såsom två demonstrationer framför peruanska ambassaden, två demonstrationer i Sergels torg och medfinansierade en turné av Lourdes Wanka i Skandinavien.  Vår infrastruktur i Hjulsta har varit tillgänglig för demonstrationerna.

Lourdes Wanka  besöker Hjulsta ekoodling

Lourdes Wanka informerar om det peruanska politiska läget efter den militära kuppen. Hon är ledare för FENMUCARINAP en facklig organisation som förenar arbetande kvinnor och som tillhör urbefolkningen i Peru.  Hon har varit gäst i vår odling plats där hade vi ett evenemang som kallas för K`hoa ceremoni ledda av två kvinnliga schamaner.  Datumet var söndagen den 19 februari 2023

 

Träff med Ania Öst

Anita har varit aktiv i olika evenemang med forskaren och arkitekten Ania Öst och hennes elever från KTH. Både Damir och Anita bjöds in som medverkande från Järva med kunskap om stadsodlingsinitiativ. Avsikten var att inspirera en grupp mastersstudenter i deras arbete med modeller och förslag om utveckling av närodlat i Hästa Gård, Vision Järva. Förslagen kommer att visas på en utställning i Husby konsthall den 15- 18 maj.  

Anita och Rafael har varit i ett möte 31 mars med Ania Öst och tre andra arkitekter som har bildat ett företag som heter GAIA Arkitektur.

 

Vision om DEKO-gårdar utvecklas  

Initiativ tagaren till en vision som kallas för ”Dynamiska Ekoenheter för Klimat och Omställning” är Rafael med hjälp av flera intresserade och även Artificiell Intelligens.

Visionen presenterades  av Rafael i ett evenemang som handlade om Ekologiska Odlingar som arrangerades av Sveriges Lantbruks Universitet (SLU) i Ultuna Tisdagen den 1 december 2022.

Den första preliminar innehållet är redan spikad och snart kommer att publiceras. Mer information kommer.

Besök till Stockholmsmässan

Rafael har varit i trädgårdsmässan i Älsvsjö. Syftet har varit att få lite uppdateringar och kontakta några samarbetspartner för föreningen. Resultatet behöver inte redovisas men kan man nämna två viktiga: Rafael har köpt ett billigt hjul till vår skottkära och kontaktat annan förening som liknar Nordbruk som heter ”Förbundet Sveriges Småbrukare”.  Vi kommer att kontakta dem för samarbete i framtiden.

 

Odlingssäsongen är på gång

Nästan som förra året vår odlings verksamhet är på gång. Under april har vi börjat med vissa uppgifter såsom städ, reparationer, inköp och planering. Under maj har vi börjat med förodlingar och preparation av mark. Samtidigt bygger vi vårt kök/förråd och annat utrymme med flera syften.

Vi förberedder oss för att hämta vår ”Grålle traktor”som väntar på oss reparerad med nya hjul i Norrtälje. Men vi efterlyser tillbehör till vår traktor eftersom vi förlorade med avhysning från ”Hästa gård.”

 

Vår förening stödjer och deltar i XR:s ”Uppror för livet”

Denna vecka händer olika aktioner arrangerad av  ”Extintion Rebelion”.  Protest aktionenrna denna gång kallas för ”Uppror för livet” som inkluderar bl.a. ”Civil olydnad”.

Skälvklart att vår förening stödjer aktivt alla protester och kamp som handlar om klimat och omställning. Vi uppmanar våra sympatisörer att engagera sig minst i en del av protesterna. Och på det viset liftar vi upp vår ”gerilla stadsodling”. Vår förening har några förslag för upproret och vi utmanar alla våra sympatisörer att koordinera genom vår förening visa protester. Annars vi följer de flesta rekommendationer av de som arrangerar upproret i Stockholm som finns i denna hemsida Här.

Mer information om upproret kan man hitta Här:  

Våra billiga grönsakspriser är lockande för alla!

De billiga priserna är lockande för alla våra medlemmar och kunder i Hjulsta ekoodling.

Just nu säljer vi följande fina ekologiska grönsaker: sallad från 10 kr/st, Potatis 10 kr/kg, salladslök 15 kr/st och Vaxbönor 35 kr/kg. Vi säljer också andra grönsaker i en mindre kvantitet såsom:  persilja, rödbetor, morötter och Huacatay.  Mm två veckor kommer zucchini , squash, pumpor,  koriander, basilika och tomater.  Vår försäljning är självplock baserad men kan man få hjälp om man inte orkar plocka sig själv. Dessutom betalning sker både via kontanter och Swish 1231167832

Flera nyheter och information om vår förening läs gärna i gulliga.se

 

Vår årsmöte för 2021 är lite försenad

Föreningens årsmöte för 2021 är lite försenad p.g.a. vissa dokument(huvudsakligen ekonomisk redovisning) är försenade vi hoppas att vår kassör och andra i styrelsen sätter igång arbetet,  så att vi kan skicka kallelsen till årsmöte snart. Vi passar på för att meddela att vi söker mer engagerade aktivister till nästa års styrelse medlemmar i vår förening. Kan du själv vara med eller rekommendera  oss någon? kontakta gärna vår styrelse.

 

Skörde fest och den sista ”Pachamancan” för säsongen 2022

Vår förening arrangerar denna gång med en ny version av mat som är vegan i form av "Pachamanca"

Datum: lördagen  den 03 september2022 arrangerar vår förening för sista gång för säsongen en skördefest och den populära ”pachamancan”.  Maten kommer att serveras vid kl 15 tiden. Platsen som alla vet är Hjulsta ekoodling.

Vi utmanar alla som vi äta ”Pachamancan” att föranmäla sig så snart som möjligt men senast nu på torsdag kl 20 till Rafael på 070-3411143. Om ni betalar via Swish kan ni göra till vår förening för DGF:s nummer: 1 2 3 1 1 6 7 8 3 2 senast nu på fredag kl 20

Priserna är: portion med kött: 150. Vegan version 100 kr. i båda fall ingår dricka och sallad. Barn under 10 år betalar halvapris.

En del av produkter såsom lök, sallad, potatis och kryddor kommer från ekologisk odling.

Det kan komma musiker till festen (men inte bekräftad). Men det kommer att finnas ljudanläggning för musik och dans.

Alla som endast vill handla sina grönsaker är välkomna och behöver man inte anmäla sig.  

Mer information ring Rafael på 070-34 111 43

Eller läs i vår odlingshemsida: hjulstaodling.gulliga.se

 

Följande var annonsen för den lyckade skördefesten och ”pachamanca”.

Nu är dags att starta upp vår försäljnings för säsong 2022 denna gång vi har fler produkter med gamla billiga priser för att gynna våra sympatisörer och kunder. Den här gången startar vi med den populära fest maten ”Pachamanca”, som serveras vid 15 tiden. Vi bjuder alla som vill delta i den lagande procesen som börjar ganska tidigt(vid 08 tiden). Priset för ”Pachamancan” är en självkostnads pris 150 kr för våra medlemmar och kunder.

Platsen är Hjulsta ekoodling som kan hittas lätt genom menyn i denna sida (https://hjulstaodling.gulliga.se/hitta-oss/)

Datum: lördagen den 06 augusti 2022( det bästa datumet, enligt väder prognosen)

Vi har fina produkter och bra priser. Ni får gärna läsa mer om produkter och priser Här: (https://hjulstaodling.gulliga.se/sasong2022/

Om du vill veta mer om vår odlingsverksamhet och andra aktiviteter i vår förening, läs gärna på

https://www.gulliga.se/ eller ring Rafael på 070-3411143

Nyhetsbrev december 2021- maj 2022

Vår förening stöder följande evenemang:

KLOCKAN TICKAR FÖR PLANETEN

Datum: tisdag 24 maj 2022 kl. 18:00

Plats: Folkets Husby

Teman:
- Avgiftsfri kollektivtrafik istället för nya motorvägar
- Ställ om till en hållbar bostadspolitik och stadsplanering
- Stadsnära odlingar på det gröna Järvafältet med Hästa gård som hub

Vi kommer att berätta om kampen för stadsodling på Järvafältet och Lars Igeland från Nätverket Stad och land och Stockholm+50 kommer att informera om Järva motkonferens på Eggeby gård den 30 maj och om massprotesterna 1 juni och 3 juni (FFF)

Även FFF och lokala politiker är inbjudna.

Arr. Norra Järva Stadsdelsråd, Nätverket Nej till marknadshyra i Stockholm, Nätverket Stockholm+50 på Järva, Husbyrådet 

 

Gräsrotsträff i Järva inför Stockholm+50

Vi kommer att vara en av arrangörerna till en gräsrotsträff i Järva inför Stockholm +50. Vi möts för att utbyta tankar om en annorlunda utveckling lokalt och globalt.

Teman: Lokal mat och odling för gemenskap och utveckling.

Datum:  Måndagen den 30 maj 2022. Kl 9-21

Plats: Eggeby gård (T-bana Tensta alternativt Rinkeby) Länken för evenemanget: https://facebook.com/events/s/grasrotstraff-i-jarva-infor-st/375549797700684/

Om ni vill veta om vad som händer i den officiella arrangemang för Stockholm+ 50 i Alvsjömässan (2-3 juni 2022) Kolla gärna i följande länk: https://www.stockholm50.global/events/programme

 

Länge leve Hjulsta ”gerilla” ekoodling!

Efter en paus under vinter har vi börjat om med vår odlingsverksamhet och flera aktiviteter.

Efter ett samtal med kommunen som rapporterades i vår f.d. nyhetsbrev med rubrik Möte om Hjulsta ekoodlings framtid hoppades vi på ett delat kontrakt med Blåvägen för marken som vår förening använder. Men byråkraterna i Stockholms Stad troligen lever i en annan värld, där klimatfrågan inte existerar. Därför kommer vi, tillsammans med andra allierade gräsrotrörelser,  att kämpa vidare som Hjulsta ”gerilla” ekoodling för klimat och omställning. Vår enda vapen för kampen är civil olydnad och civil kurage.

Som många vet Rafael har varit i Peru. Han ville kolla läget för att eventuellt flyta ditt. Men det faktum att byråkraterna inte vill ge kontrakt för mark som används i Hjulsta ekoodling har inspirerat honom att kämpa vidare för en riktig stadsodling i Stockholm. Stadsodlingen måste tjäna omställningsrörelsen. Rafaels önskemål har, för att flyta till Peru, varit att föreningen ska inleda ett samarbete med Arbetsförmedlingen.  Men detta fungerar inte när vi saknar brukarkontrakt. Damir och hans förening ”Det Gror i Betongen” har också tackat nej till sommarjobbande ungdomar från Stockholms Stad p.g.a. liknande orsak. Mer information om själva odlingen finns i följande länk: https://hjulstaodling.gulliga.se/

 

Lite bättre infrastruktur trots svårigheter p.g.a. saknat brukarkontrakt

Som alla vet, att inte ha kontrakt för platsen innebär risker för investering och förbättring av infrastrukturen. Men tack vare några donationer från våra vänner har vi förbättrat vår infrastruktur som består av allaktivitetshus, förråd, utomhustält, enkel eko toalett. Vi har också bättre utrusning till våra aktiviteter såsom matlagning, studiecirklar och olika möten.

 

Våra aktiviteter väntar på flera engagerade medlemmar

I vår årsmöte 2021 har vi planerat flera aktiviteter såsom studiecirklar, små träningsodlingar och andra utomhusaktiviteter. Men vi väntar på mer engagerade medlemar och/eller sympatisörer för att sätta igång. Kontakta gärna Rafael om du är sugen på att engagera dig. Vi utmanar, framför allt alla ungdomar, att kämpa för klimatomställning och framtiden med oss..

Nästa årsmöte för föreningen planeras till sommaren när all dokumentation inför mötet är färdiga för kallelsen.

 

Anne-Marie Grave har blivit ordförande i Föreningen HEM

Vår styrelse gratulerar Anne-Marie Grave som har blivit ordförande i Föreningen HEM. Föreningen är en kämpande organisation för fattigare EU migranter. Föreningen måste kämpa mot rasism, diskriminering och försvara de mänskliga rättigheterna för de utsatta människor, som överlever vid sidan av det etablerade svenska samhället.

Läs mer på http://foreningenhem.se/

Subcategories